Category

Ogłoszenia Duszpasterskie

Ogłoszenia Duszpasterskie 1 kwietnia 2024

By Ogłoszenia Duszpasterskie
PONIEDZIAŁEK W OKTAWIE WIELKANOCY

1. Przedłużamy radość z faktu, że Jezus zmartwychwstał, żyje i działa pośród nas. On pragnie z nami się spotykać, napełniać swoją obecnością, pokrzepiać nasze serca i napełniać odwagą do apostołowania – do głoszenia prawdy o Jego zmartwychwstaniu.

2. Mimo że tylko dzień dzisiejszy jest dniem wolnym od pracy, postarajmy się w naszych domach i rodzinach utrzymać świąteczny charakter całej paschalnej oktawy – do przyszłej niedzieli włącznie. Przywróćmy w naszych rodzinach wielkanocne pozdrowienie CHRYSTUS ZMARTWYCHWSTAŁ! PRAWDZIWIE ZMARTWYCHWSTAŁ! i przez dni oktawy nim się pozdrawiajmy. Postarajmy się również i w kolejne dni przybyć na Eucharystię. Codziennie będziemy śpiewać hymn uwielbienia „Chwała na wysokości Bogu” i w modlitwie eucharystycznej usłyszymy, że „obchodzimy święty dzień Zmartwychwstania naszego Pana Jezusa Chrystusa”.
Z racji oktawy Wielkanocy w najbliższy piątek nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.

3. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do przygotowania naszego kościoła na święta i przeżycia Triduum Sacrum. Bóg zapłać p. Kościelnemu, p. Organiście, nadzwyczajnym Szafarzom Komunii św., p. Katechetce, Druhom Strażakom i Harcerzom wartę przy grobie Pana Jezusa. Na ręce pani Krystyny Sikora dziękuję wszystkim, którzy przygotowywali dekoracje na Niedzielę Palmową, za przygotowanie ciemnicy, grobu pańskiego, sprzątali w kościele i wokół kościoła. Dziękuję Chórowi Psalite Deo, Ceremoniarzom, Ministrantom, Lektorom i wszystkim, którzy podjeli się posługi przy ołtarzu w Czasie Triduum Sacrum. Na Ręce p. Tadeusza Łyska dziękuję wszystkim, którzy przygotowywali prezentację Pucheroków. Na ręce p. Anny Leginowicz dziękuję przygotowującym dekorację przy kościele oraz na naszym Rynku. Na ręce p. Marka Małka dziękuję Druhnie i Druhom Ochotniczej Straży Pożarnej za zorganizowanie warty przy grobie pańskim. i wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do przygotowania i właściwego przeżycia tych wielkich dni w okresie liturgicznym. Bardzo dziękuję za dary do kuchni i przywożącym żywność do naszej parafii.

4. W nadchodzącym tygodniu przypada pierwszy czwartek miesiąca – dzień, w którym adorujemy Najświętszy Sakrament i modlimy się o liczne i święte powołania kapłańskie i zakonne. Proszę o poprowadzenie adoracji od godz. 17 do 18. Z racji pierwszego piątku odwiedziny chorych w domach z Panem Jezusem, będą w piątek od godz. 10. Zachęcam również do zgłaszania chorych i starszych, którzy przebywają w naszych domach i nie mogą już sami dotrzeć do kościoła, a pragną skorzystać z sakramentu pojednania i przyjąć Komunię św. Od godz. 16.00 spowiedź i o godz. 18.00 Msza św. a następnie nabożeństwo pierwszo piątkowe. Adoracja w ciszy będzie od 18:45 do 21. W sobotę Msza św. i nabożeństwo ku czci Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny Królowej z możliwością oddania się w akcie zawierzenia będzie o godz. 8. Po Mszy św. Nabożeństwo z modlitwami wynagradzającym oraz z modlitwą w intencji poszanowania życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci, w intencji małżeństw spodziewających się dziecka oraz pragnących potomstwa. Po nabożeństwie będzie Katecheza dla Róż Różańcowych.

5. Przyszła niedziela to Niedziela Miłosierdzia Bożego, którą rozpoczyna się w naszej ojczyźnie Tydzień Miłosierdzia. Naszym przygotowaniem do tego święta jest trwająca od Wielkiego Piątku Nowenna do Bożego Miłosierdzia. Wspólnie ją odprawiamy wraz z odmówieniem Koronki do Bożego Miłosierdzia przed każdą/wieczorną Mszą Świętą.

6. Wszystkim Parafianom i Gościom świętującym w naszej wspólnocie te najważniejsze święta jeszcze raz życzymy obfitości Bożych darów i Bożej łaski: pięknych, radosnych i błogosławionych świąt

Zmartwychwstania Pańskiego!

Ogłoszenia Duszpasterskie 24 III 2024 r.

By Ogłoszenia Duszpasterskie
Niedziela Palmowa Męki Pańskiej

1.Przeżywamy Niedzielę Palmową – poświęcenie palm na każdej Mszy świętej. Dzisiejsza niedziela rozpoczyna Wielki Tydzień. Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym dzisiaj o godz. 15.

2. W niedzielę Palmową w Bibicach od świtu Pucheroki odwiedzają domy gospodyń i gospodarzy. Głoszą oracje i w zamian dostają drobne podarunki. Potem razem spotykają się na Przeglądzie Pucheroków aby swoje oracje zaprezentować wszystkim mieszkańcom. Sołtys Bibic p. Tadeusz Łysek w imieniu Pucheroków zaprasza na Rynek o godz. 12.15 tej. Warto przyjść z dziećmi, aby zobaczyć tę jedyną taką w Polsce podtrzymywaną z pokolenia na pokolenie tradycję.

3. Zachęcam do podjęcia DUCHOWEJ ADOPCJI DZECKA POCZĘTEGO. Chętnych zapraszam w poniedziałek 25 marca w Uroczystość Zwiastowania Najśw. Maryi Panny na Mszę św. o 18. Proszę o przyniesienie ze sobą świec.

4. Kancelaria parafialna będzie czynna w tym tygodniu w poniedziałek godz. 18:45-19:30; środa 18:45-19:30.

5. W Wielki Czwartek – pamiątka Ostatniej Wieczerzy, podczas której Pan Jezus ustanowił Sakrament Eucharystii i Sakrament Kapłaństwa. Msza św. o godz. 1800 i przeniesienie Pana Jezusa do Ciemnicy oraz adoracja do godz. 22.00. Czuwanie po Mszy św. Wieczerzy Pańskiej poprowadzi chór Psalite Deo. Serdecznie zapraszam do wspólnej modlitwy.

6. Wielki Piątek – dzień śmierci Jezusa na Krzyżu. Obowiązuje post ścisły – nie ma żadnej dyspensy. Post obowiązuje dorosłych od 18 do 60 roku życia – można jeść 3 razy dziennie w tym raz do syta. Przez cały Wielki Piątek jest adoracja Pana Jezusa w ciemnicy. W godzinie konania Jezusa na Krzyżu o 15: 00 będzie rozpoczęcie Nowenny do Miłosierdzia Bożego. Objawiając się Siostrze Faustynie Jezus mówił: Pragnę, abyś przez te dziewięć dni nowenny sprowadzała dusze do zdroju Miłosierdzia Mojego… Nowenna do Miłosierdzia Bożego rozpocznie się w Wielki Piątek i trwać będzie do soboty przed Niedzielą Miłosierdzia Bożego. O godz. 17:30 będzie odprawiona Droga Krzyżowa.
– Liturgia Wielkiego Piątku rozpocznie się o godzinie 18: 00, czytanie opisu Męki Pańskiej wg naocznego świadka św. Jana, uroczysta modlitwa powszechna, adoracja Krzyża, Komunia święta i przeniesienie Pana Jezusa do Grobu. Odśpiewamy 3. cz. Gorzkich Żali. Adoracja będzie do godz. 24. Zapraszam do czuwania przy Grobie Pańskim Druhów Strażaków, Harcerzy.

7. Wielka Sobota – od wczesnych godzin rannych możemy przyjść na adorację Pana Jezusa w Grobie. Poświęcenie pokarmów o godz. 9; 10; 11; 12; i 13.
– Liturgia Wielkiej Soboty rozpocznie się o godz. 18 – Wigilia Paschalna, to Pascha Jezusa Chrystusa uroczyście celebrowana przez wspólnotę wierzących –w kościele nastąpi zapalenie Paschału, poświęcenie wody chrzcielnej i odnowienie obietnic chrztu świętego

8. Wielka Niedziela – Dzień Zmartwychwstania Pana Jezusa – jest to największe Święto chrześcijan. Procesja i Msza św. rezurekcyjna o godz. 6. W Wielką Niedzielę dodatkowa Msza św. będzie o godz. 9: 30.

9. Powstała w naszej parafii Róża Różańcowa pw. Najświętszej Rodziny. Ponieważ kilka rodzin zgłosiło chęć włączenia się do modlitwy. Proponuję i zachęcam do włączenia się do kolejnej Róży pw. bł. Rodziny Ulmów.

10. Zachęcam do włączenia się w przygotowanie kościoła oraz otoczenia na święta w środę od godz. 9. Proszę także do włączenia się i prowadzenia liturgii w Wielkim Tygodniu.

11.Uprzejmie proszę o dbanie o porządek na cmentarzu. Odpady bio proszę wrzucać do miejsca wyznaczonego. Wszystkie inne odpady proszę wrzucać do kontenera. Proszę także rodziny, które organizowały pogrzeb w czasie dla siebie odpowiednim o oddzielenie od wieńców dekoracji i wrzucenie do kosza, a części biodegradowalne proszę wrzucać do miejsca na te odpady przeznaczone. Zachęcam do korzystania ze zniczodzielni. Bardzo dziękuję.

12. Pogrzeb śp. + Antoniego Banaś będzie w środę o godz. 14. Przed Mszą św. będzie odmówiony Różaniec.

13.Dziękuję za dary do kuchni. Państwu Krystynie i Andrzejowi Sikora, Jadwidze Adamiak, Bożenie Jamróz, Krystyna Gołda dziękuję za wykonanie palm i przystrojenie kościoła. Dziękuję p. Irenie Szwagrzyk za pomoc w rozplanowaniu stacji Drogi Krzyżowej oraz na ręce. P. Marka Małka – komendanta OSP dziękuję za zabezpieczenie Drogi Krzyżowej ulicami naszej miejscowości. W lutym przywieziono i rozprowadzono w naszej parafii żywność za kwotę 32tys. 581zl. 23gr. Bóg zapłać za przywożenie żywności. Jak Państwo zauważyliście jest przy kościele kosz na chleb dla zwierząt. Proszę także chętnych rolników o zgłoszenie chęci zabierania chleba. Wykonano w ostatnim czasie 2. część poręczy do zakrystii.

14. Ogłoszenia i intencje Mszy św. znajdują się gablocie oraz na stronie internetowej parafii www.parafiabibice.pl i stronie fb; Bibice parafia pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy .

Szczęść Boże!

Ogłoszenia Duszpasterskie 17 marca 2024

By Ogłoszenia Duszpasterskie
PIĄTA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

1. W piątą niedzielę czasu paschalnego przygotowania zmienia się charakter tego okresu na bardziej pasyjny, co ukaże nam liturgia najbliższych dni, a ponadto podtrzymywany w naszej ojczyźnie zwyczaj zasłaniania krzyży (i obrazów).

2. Do świąt paschalnych pozostało coraz mniej czasu, już tylko dwa tygodnie – dobrze i owocnie wykorzystajmy te dni. Przede wszystkim pozwólmy, aby Pan dokonywał w nas i dla nas wielkich rzeczy: (rozpoczynające się parafialne rekolekcje i) spowiedź święta przedświąteczna dają nam możliwość doświadczenia uzdrawiającej i przebaczającej mocy Pana. (Zapoznajmy się z programem rekolekcji, który wywieszony został w parafialnej gablotce, z godzinami spowiedzi świętej i znajdźmy czas, aby skorzystać z tego czasu łaski). Składka w czasie rekolekcji będzie przeznaczona na potrzeby związane z tym czasem.
Róża różańcowa Rodzin

3. Dziś na godz. 15 zapraszamy na nabożeństwo Gorzkich Żali z kazaniem pasyjnym, natomiast w piątek na nabożeństwa Drogi Krzyżowej: Droga Krzyżowa ulicami miejscowości dzisiaj o 18:30. Jest jeszcze kilka rozważań stacji Drogi Krzyżowej.
– dzieci na godz. Piątek 17 kl.3 D, 3 E, 3 F i 3 ze szkoły im. S. Lema 22. 03 24.- poświęcenie książeczek
– młodzieży na godz. i dorosłych na godz. 18:30.

4. Trwają wielkopostne akcje pomocowe CARITASU. Są rozprowadzane wielkanocne paschaliki, cukrowe baranki Wolontariuszy z naszego parafialnego oddziału spotkamy również w sklepach naszego miasteczka/osiedla, gdzie przyjmują produkty spożywcze dla najuboższych – podzielmy się z potrzebującymi świątecznymi zakupami. Dziękujemy również za włączenie się w akcję „Jałmużna postna” –
Na pomoc mieszkańcom Ukrainy

5. We wtorek będziemy przeżywali uroczystość Świętego Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny i Patrona Kościoła powszechnego. Na Mszę wieczorną (lub o innej godzinie) zapraszamy wszystkich mężczyzn, ojców, mężów i synów, a także solenizantki i solenizantów tego dnia, gdyż pragniemy się modlić w ich intencji, by ich Patron, Święty Józef, wypraszał im moc błogosławieństwa Bożego. Jeśli zbierze się odpowiednia ilość chętnych rodzin, to rozpoczniemy modlitwę w ramach Róży Różańcowej pw. Najświętszej Rodziny.

6. Przyszła niedziela to już Niedziela Palmowa rozpoczynająca Wielki Tydzień. Błogosławieństwo palm na początku każdej Mszy Świętej. Przed Sumą / Mszą ze szczególnym udziałem dzieci pragniemy zorganizować procesję: MARSZ DLA JEZUSA. Przygotujmy zatem palmy mówiące o naszej wierze i przynależności do Chrystusa.

7. W poniedziałek 25 marca będziemy obchodzili Uroczystość Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny. W tym dniu rozpoczniemy dzieło Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Chętnych do podjęcia adopcji zapraszam na Mszę św. 25. Marca o godz. 18. Proszę o przyniesienie ze sobą świec.

8. W imieniu Chóru Psalite Deo, Pani Dyrygentki i Parafii zapraszam na czuwanie modlitewne po Mszy św. Wieczerzy Pańskiej W Wielki Czwartek.

9. Sołtys Bibic Tadeusz Łysek zaprasza w „Niedzielę Palmową” na bibicki rynek, na godzinę 12. 15 Jak co roku dzięki inicjatywie Bibiczanina, regionalisty pana Henryka Banasia na scenie wspólnie wystąpią Pucheroki. Ta tradycja sięgająca XVII wieku przekazywana jest w Bibicach z pokolenia na pokolenie. Do zobaczenia na Pucherokach.11. Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzymy obfitości łask Bożych i opieki Matki Najświętszej na każdy dzień. Dziękuję za dzisiejszą składkę przeznaczoną na sfinansowanie węzła sanitarnego przy Parafii. Państwu Raszewskim dziękuję za ukwiecenie okolic figury Matki Bożej i pomnika św. Jana Pawła II. Miłej i błogosławionej niedzieli Intencje Mszy św. znajdują się gablocie oraz na stronie internetowej parafii www.parafiabibice.pl i stronie fb; Bibice parafia pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy

Szczęść Boże!

Ogłoszenia Duszpasterskie 10 marca 2024

By Ogłoszenia Duszpasterskie
CZWARTA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

1. Czwarta niedziela Wielkiego Postu, zwana Niedzielą Laetare, której wyjątkowość podkreśla różowy kolor szat liturgicznych, wyznacza połowę przeżywanego okresu przygotowania paschalnego. Dlatego w polskiej tradycji nazywana była „śródpościem” albo „półpościem”. Warto uczynić pewne podsumowania i z jeszcze większym zaangażowaniem przeżyć drugą jego część. Wspaniałą okazją są wielkopostne rekolekcje, które zaczniemy w przyszłą niedzielę. W niedzielę program rekolekcji będzie dostosowany do stałych godzin Mszy św. Program rekolekcji najdziemy także w Internecie, w parafialnym newsletterze oraz w gablocie. Dodatkowo o godz. 18:30 odprawimy Drogę Krzyżową ulicami Bibic. Druhów Strażaków proszę o pomoc w zabezpieczeniu trasy.

2. Bóg, jak usłyszeliśmy w Ewangelii, posłał swojego Jednorodzonego Syna nie po to, aby świat potępił, lecz po to, by świat został przez Niego zbawiony. Zatem nie bójmy się przyjść do Niego z naszą słabością i grzechem, albowiem On czeka każdego dnia w sakramencie pokuty i pojednania, by nas uwolnić od ciężaru grzechu i przytulić do swojego kochającego Serca.

3. Zapraszamy do udziału w nabożeństwach tego okresu: w Gorzkich Żalach, które śpiewamy w każdą niedzielę o godz. 15 i wsłuchujemy się w pasyjne rozważania, oraz w Drodze Krzyżowej w każdy piątek dla dzieci o godz. 17, dla młodzieży i dla dorosłych o godz. 18:30. Poświęcenie książeczek dla dzieci z klas 3. będzie w następującym porządku: Kl. 3a, 3b, 3c piątek 15. 03 24; kl.3d, 3e, 3f i 3 z Lema 22. 03 24.

4. Młodzież z klas 7. Proszę o zapisywanie się na spotkania przygotowujące do sakramentu bierzmowania.

5. Wolontariusze CARITASU rozprowadzają wielkanocne paschaliki, cukrowe baranki Składane przy tej okazji ofiary zasilą nasz oddział parafialny oraz staną się wsparciem dla ludzi starszych i chorych, zwłaszcza dzieci. Spotkamy ich również w tym tygodniu przy sklepach, gdzie zbierają pomoc żywnościową dla najuboższych.

6. Wszystkim solenizantkom i solenizantom, obchodzącym urodziny i rocznice składam najserdeczniejsze życzenia. W następną 3. niedzielę miesiąca składka będzie przeznaczona na cele inwestycyjne parafii. Ogłoszenia i intencje Mszy św. znajdują się gablocie oraz na stronie internetowej parafii www.parafiabibice.pl i stronie fb; Bibice parafia pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy

Szczęść Boże!

Ogłoszenia Duszpasterskie 3 marca 2024

By Ogłoszenia Duszpasterskie
TRZECIA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

1. W dzisiejszej liturgii słowa zostały nam przypomniane Boże przykazania – dziesięć słów Boga, na których warto i trzeba budować gmach swojego życia. W Wielkim Poście próbujemy uczynić je rzeczywiście tym fundamentem, zatem niech wszystkie podejmowane działania i wysiłki temu służą. Zapraszamy do udziału w nabożeństwach wielkopostnych. Dziś po południu o godz. 15 Gorzkie Żale z nauką pasyjną, a w piątek Droga Krzyżowa:
– dla dzieci o godz. 17
– dla młodzieży i dorosłych pt. o godz. 18.30
– niedziela po Mszy o godz. 11

2. Chętnych Panów do włączenia się do RYCERZY KOLUMBA zapraszam w następną niedzielę na Mszę św. o godz. 16. Po Mszy św. będzie przyjęcie do Rycerzy Kolumba.

3. Zachęcam do włączenia się do Róży Różańcowej pw. Najśw. Rodziny. Zainaugurujemy modlitwę w uroczystość św. Józefa na Mszy św. o godz. 19.

4. Grupa Magnalia Dei poprowadzi czuwanie w najbliższą środę po Mszy św. i nowennie. Uwielbienie zakończy się indywidualnym błogosławieństwem Najświętszym Sakramentem.

5. Spotkanie scholi dziecięcej będzie w piątek o godz. 17:30 na plebanii.

6. Przypominamy o „Jałmużnie postnej” – wielkopostnej akcji CARITASU. Przez najbliższe trzy tygodnie spotkamy jego wolontariuszy zbierających pomoc żywnościową dla najuboższych w sklepach naszego miasteczka/osiedla. A od przyszłej niedzieli będą rozprowadzane wielkanocne paschaliki i baranki – dochód z ich sprzedaży zasili parafialny oddział CARITASU.

7. W najbliższą sobotę 9 marca odbędzie się parafialna pielgrzymka Wielkopostna na Święty Krzyż, do Sanktuarium NMP Bolesnej Królowej Polski do Kałkowa- Godowa, oraz na Ameliówkę w Górach Świętokrzyskich. Pozostało kilka wolnych miejsc. Zapisy w zakrystii lub kancelarii z wpłatą 150 zł. Wyjazd w sobotę o godz. 6.30 sprzed naszego kościoła. Zapraszamy.

8. W piątek 8 marca, przypada Międzynarodowy Dzień Kobiet. Pamiętajmy w tym dniu, ale nie tylko wtedy, o naszych niewiastach: babciach, mamach, żonach, córkach i wnuczkach. Wyraźmy im naszą życzliwość jakimś dobrym słowem i drobnym gestem i nie ustawajmy w modlitwach za nich. Wieczorną Eucharystię w tym dniu odprawimy właśnie w ich intencji.

9. Ochotnicza Straż pożarna w Bibicach dziękuje wszystkim, którzy wzięli w ubiegłą niedzielę czynny udział w naszej 21 akcji krwiodawstwa. Podczas zbiórki krwi zarejestrowanych zostało 41 osób, krew oddało 29 osób, uzyskaliśmy 13 litrów życiodajnego płynu. Tym samym 21 akcja krwiodawstwa poskutkowała przekroczeniem poziomu 300 litrów krwi zebranej we wszystkich dotychczasowych edycjach. Zachęcamy serdecznie wszystkich i zapraszamy już 5 maja 2024. Dobro powraca, dla wszystkich ogromne brawa.

10. Sołtys Bibic Tadeusz Łysek uprzejmie informuje, że podatki od nieruchomości i rolne można zapłacić w Domu Ludowym, Rynek 2 w sobotę 9 marca od godz. 9.00 do 12.00.

11. W TYM TYGODNIU PATRONUJE NAM:

W poniedziałek 4 marca – św. Kazimierz królewicz, gorliwy czciciel Eucharystii i Matki Bożej, który bronił najuboższych i najbardziej potrzebujących, stając się ich orędownikiem wobec swojego ojca, polskiego króla, Kazimierza Jagiellończyka.

12. Wszystkim solenizantkom i solenizantom, obchodzącym urodziny i rocznice składam najserdeczniejsze życzenia. Ogłoszenia i intencje Mszy św. znajdują się gablocie oraz na stronie internetowej parafii www.parafiabibice.pl i stronie fb; Bibice parafia pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy

Szczęść Boże!

Ogłoszenia Duszpasterskie 18 lutego 2024

By Ogłoszenia Duszpasterskie
PIERWSZA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

1. Rokrocznie w pierwszą niedzielę Wielkiego Postu rozważamy Ewangelię o kuszeniu Chrystusa na pustyni. Pan Jezus, który zwyciężył wszystkie szatańskie pokusy, uczy nas sztuki zwyciężania w pokusie. Niech wielkopostna pielgrzymka wiary nas umacnia w naszych zmaganiach ze złem…

2. Wzbudźmy w sobie wielkie pragnienie owocnego i dobrego przeżycia rozpoczętego czasu Wielkiego Postu – różne umartwienia bądź dobre postanowienia mogą w tym pomóc. Kwartalne dni modlitw o ducha pokuty dziś dobiegają końca, ale warto i trzeba rozwijać w sobie ducha umartwienia, do czego bardzo zachęcamy.

3. Pomocą w tym mogą być wielkopostne akcje CARITASU, na przykład „Jałmużna postna”, gdzie do specjalnie przygotowanych kartonowych skarbonek można składać zaoszczędzone pieniądze, które wydalibyśmy na różnego rodzaju przyjemności. W skarbonki można zaopatrzyć się w kościelnej kruchcie u wolontariuszy CARITASU. Akcja trwa do Niedzieli Palmowej, a naszą jałmużnę postną przyniesiemy w procesji z darami podczas Mszy Świętej Wieczerzy Pańskiej w Wielki Czwartek. O innych przedsięwzięciach CARITASU będziemy sukcesywnie informowali.

4. Nabożeństwa pasyjne tego okresu są również pomocą we właściwym jego przeżywaniu. Zapraszamy dziś o godz.15 na pierwsze Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym. Natomiast w piątki zapraszamy na Drogę Krzyżową:
– dzieci na godz. 17; młodzież i dorosłych na godz. 18:30.

5. Rozpoczął się także czas Komunii Świętej wielkanocnej, który potrwa aż do Niedzieli Zesłania Ducha Świętego (Niedzieli Trójcy Świętej). Przypominamy o przykazaniu kościelnym o powinności skorzystania raz w roku z sakramentu pojednania i przyjęcia Komunii Świętej w okresie wielkanocnym. Każdego dnia przed i podczas Mszy jest możliwość skorzystania ze spowiedzi świętej. Na te największe chrześcijańskie święta oczyśćmy nasze serca, uczyńmy je gotowymi na przyjęcie Zmartwychwstałego Pana.

6. W sobotę 9 marca br. odbędzie się wielkopostna parafialna pielgrzymka autokarowa do Sanktuariów Świętokrzyskich. W planie: Bazylika na Świętym Krzyżu, Sanktuarium NMP Bolesnej Królowej Polski w Kałkowie- Godowie oraz Ameliówka- rekreacyjny spacer w miejscu, gdzie jest największe stężenie jodu w Polsce. W cenie: przejazd, parkingi, ubezpieczenie, opieka pilota i przewodnika, miejscowi przewodnicy i bilety wstępu do zwiedzanych obiektów, obiad, kawa (herbata) z ciastkiem, mała pamiątka. Zapisy wraz z wpłatą 150 zł. w zakrystii parafii Bibice lub kancelarii parafialnej do 1 marca br. Zachęcamy do udziału dzieci, młodzież i dorosłych parafian oraz gości.

7. W czwartek, 22 lutego, przypada święto Katedry Świętego Piotra Apostoła. Przyjdźmy w tym dniu, jeśli mamy możliwość, na Mszę Świętą, a przede wszystkim pamiętajmy w modlitwie o Następcy Świętego Piotra, który nie przestaje prosić o to wsparcie.

8. Przyszła niedziela – druga wielkopostna, to NIEDZIELA AD GENTES – dzień modlitwy w intencji misji i misjonarzy. Po Mszach Świętych będziemy mogli materialnie wesprzeć dzieło misyjne Kościoła, ministranci (wolontariusze) będą stać ze specjalnie przygotowanymi skarbonkami.

9. Ochotnicza Straż Pożarna w Bibicach zaprasza na 21 akcje krwiodawstwa która odbędzie w najbliższą niedzielę 25 lutego w godzinach od 9:00 – 13:00. Remiza OSP Bibice Tadeusza Kościuszki 5.

10. Dziękuję za dzisiejszą składkę na sfinansowanie węzła sanitarnego(jest już prawie gotowy- trzeba tylko jeszcze jedną rzecz dorobić i można będzie można uruchomić) Składam podziękowania firmie p. Jacka Pachla z za wykonanie prac związanych z kanalizacją w węźle sanitarnym. Paniom Krystynom dziękuje za wykonanie dekoracji na Wielki Post Wszystkim solenizantkom i solenizantom, obchodzącym urodziny i rocznice składam najserdeczniejsze życzenia. Ogłoszenia i intencje Mszy św. znajdują się gablocie oraz na stronie internetowej parafii www.parafiabibice.pl i stronie fb; Bibice parafia pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy

Szczęść Boże!

Ogłoszenia Duszpasterskie 11 lutego 2024

By Ogłoszenia Duszpasterskie
SZÓSTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU

1. Zakończyła się wizyta duszpasterska zwana kolędą. Bardzo dziękuję za możliwość wspólnej modlitwy i rozmowy w Waszych domach. Bardzo dziękuję za znalezienie czasu (zwalnianie się z pracy i układanie tak obowiązków szczególnie zawodowych, by spotkać się z kapłanem na kolędzie). Postulaty, sugestie wysuwane przez parafian przeanalizujemy na zebraniu Parafialnej Rady Duszpasterskiej i podejmiemy stosowne działania. Dziękuję za życzliwość, gościnność i milą atmosferę. Bardzo dziękuję za składane ofiary przy okazji kolędy na moje utrzymanie i przeznaczone na potrzeby parafii. Dziękuję także imieniu, archidiecezji, misjonarzy, kapłanów emerytów i Uniwersytetu Papieskiego w Krakowie, ponieważ część z ofiar składanych przy okazji kolędy jest przeznaczone na te cele. Bardzo dziękuję także i imieniu ministrantów i lektorów za składane im ofiary, jako wyraz wdzięczności za ich posługę przy ołtarzu. Za wszystko dobro niech Pan Jezus błogosławi, a Matka Boża Nieustającej Pomocy ma w swojej opiece. Bóg zapłać. Wszystkich mieszkańców naszej parafii, zarówno tych, którzy nas przyjęli po kolędzie, jak i tych, u których drzwi zastaliśmy zamknięte, obejmuję modlitwą.

2. Obchodzimy dzisiaj Światowy Dzień Chorego. Okazja do spowiedzi od godz. 15:30. O godz. 16 Msza św. Po Mszy św. możliwość przyjęcia Sakramentu Chorych i indywidualne błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem,

3. Dzisiaj o godz. 10 do 11 i w poniedziałek i wtorek adoracja w ramach 40. godzinnego nabożeństwa od godz. 17 do 18.

4. W najbliższą środę przypada Środa Popielcowa rozpoczynająca czterdziestodniowy okres przygotowania paschalnego – okres Wielkiego Postu. Msze Święte z posypaniem na znak pokuty naszych głów popiołem odprawimy o godz. 8,9:30,18. Zachęcamy do licznego uczestnictwa oraz do wejścia i całkowitego zaangażowania się w ten święty czas. Tego dnia rozpoczynamy Kwartalne dni modlitw o ducha pokuty, a na zakończenie Mszy Świętych będzie można materialnie wspomóc nasz (archi) diecezjalny oddział CARITAS przez złożenie ofiary do puszek.

5. CARITAS na czas Wielkiego Postu proponuje nam wiele akcji dobroczynnych. Będziemy o nich informować na bieżąco, o jednej już dziś chcemy powiedzieć: chodzi o „Jałmużnę postną” – do specjalnie przygotowanych kartonowych skarbonek można przekazywać zaoszczędzone pieniądze, które wydalibyśmy na różnego rodzaju przyjemności. W skarbonki można zaopatrzyć się w parafialnym oddziale organizacji; tam też prosimy je oddać na zakończenie czasu pokuty i przemiany – najlepiej do Niedzieli Palmowej. Pragniemy naszą jałmużnę postną przynieść w procesji z darami podczas Mszy Świętej Wieczerzy Pańskiej w Wielki Czwartek.

6. Środa Popielcowa to dzień postu ścisłego zobowiązującego wiernych między 18. a 60. rokiem życia, oprócz wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych, do jednorazowego posiłku do syta oraz dwóch skromnych posiłków w ciągu dnia. Osoby starsze i nieco młodsze (które ukończyły 14 lat) są zobowiązane tego dnia do wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych. Ponadto do postu ścisłego jesteśmy zobowiązani również w Wielki Piątek. Przypominamy także, że we wszystkie piątki roku obowiązuje nas wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.

7. Pamiętajmy, że rozpoczynający się okres wielkopostny to tak zwany „czas zakazany”, okres pokutny w Kościele. Powstrzymajmy się więc od hucznych zabaw, wesel i dyskotek.

8. W najbliższy piątek rozpoczniemy nabożeństwa Drogi Krzyżowej, na które zapraszamy wszystkich Parafian. Dzieci zapraszamy na godz. 17, młodzież i dorośli na godz. 18:30, W niedzielę droga krzyżowa po Mszy św. o godz. 11. Natomiast od przyszłej niedzieli – pierwszej Wielkiego Postu popołudniami o godz. 15 będziemy śpiewać Gorzkie Żale i słuchać nauk pasyjnych. W piątek po Popielcu odbywa się też specjalna modlitwa w intencji zranionych i wykorzystanych: nabożeństwo Drogi Krzyżowej dla dorosłych przygotowane zostało w Biurze Delegata Konferencji Episkopatu Polski ds. Ochrony Dzieci i Młodzieży.

9. Sołtys Bibic uprzejmie informuje, że decyzje podatkowe od nieruchomości i rolne na rok 2024 można odebrać w Domu Ludowym, Rynek 2 w sobotę oraz w niedzielę 11 lutego od godz. 9.00 do 12.30 i od godz. 17.00 do 17.30.

10. Wszystkim solenizantkom i solenizantom, obchodzącym urodziny i rocznice składam najserdeczniejsze życzenia. Ogłoszenia i intencje Mszy św. znajdują się gablocie oraz na stronie internetowej parafii www.parafiabibice.pl i stronie fb; Bibice parafia pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy

Szczęść Boże!

Ogłoszenia Duszpasterskie 4 lutego 2024

By Ogłoszenia Duszpasterskie
PIĄTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU

1. Biblijne czytania, które dziś odczytujemy i medytujemy, przypominają ważne kwestie: że krótkim jest życie człowieka na ziemi i że jest ono ciągłym zmaganiem się ze swoimi słabościami. Dzisiejsze czytania przypominają również, że każdy jest wezwany do głoszenia życiem Ewangelii. Obyśmy dobrze wykorzystywali czas ziemskiej pielgrzymki…

2. W jutrzejszy poniedziałek, z racji na przypadające wspomnienie Świętej Agaty, na Mszach Świętych pobłogosławimy przyniesiony chleb oraz wodę.

3. SPOTKANIE SCHOLI BĘDZIE W PIĄTEK O GODZ. 17. 30. Serdecznie zapraszam.

4. W związku z przypadającą w dniu 18 maja 2024r. 80-tą rocznicą zwycięstwa wojsk Generała Andersa pod Monte Cassino Fundacja Brama 1934 zamierza w dniach 11-19 maja 2024r zorganizować bieg sztafetowy. Do pokonania przez 22 biegaczy będzie trasa licząca ok 1770 km
z podkrakowskich Bibic na wzgórze Monte Cassino, wiodąca przez Polskę, Słowację, Austrię, Słowenię i Włochy. ZAPRASZAMY CHĘTNYCH DO UDZIAŁU W BIEGU.

5. Natomiast w przyszłą niedzielę, 11 lutego, przypada Światowy Dzień Chorego. Chorych, cierpiących i seniorów wraz z opiekunami zapraszam na Mszę św. o godz. 16. Po Mszy św. będzie udzielony Sakrament Namaszczenia Chorych i nabożeństwo Lourdzkie. Okazja do spowiedzi będzie od 15:30.

6. Kontynuuję spotkania modlitewne z mieszkańcami . W tym tygodniu w następującej kolejności.

Graniczna od 143 do końca w poniedziałek 5 lutego od godz. 13
Kwiaty Polne od numeru 1 do końca w poniedziałek 5 lutego od godz. 16
Niezapominajek od numeru 1 w poniedziałek 5 lutego od godz. 18
Wrzosowa od numeru 1 do końca we wtorek 6 lutego od godz. 13
Zbożowa od numeru 1 do końca we wtorek 6 lutego od godz. 17
Zagaje od numeru 1 do końca w środę 7 lutego od godz. 13
Widokowa od numeru 1 do końca w czwartek 8 lutego od godz. 13
Krótka od numeru 1 do końca w czwartek 8 lutego od godz. 14
Kościelna od numeru 1 do końca w czwartek 8 lutego od godz. 14:30
Rezerwistów od numeru 1 do końca w piątek 9 lutego od godz. 13
Jurajskie Wzgórze od numeru 2 do końca w sobotę 10 lutego od godz. 10
Sosnowa od numeru 1 do końca w sobotę 10 lutego od godz. 12

7. Sołtys Bibic uprzejmie informuje, że decyzje podatkowe od nieruchomości i rolne na rok 2024 można odebrać w Domu Ludowym, Rynek 2 w sobotę 10 lutego od godz. 9.00 do 12.30 i od 19.00 do 19.30 oraz w niedzielę 11 lutego od godz. 9.00 do 12.30 i od godz. 17.00 do 17.30

8. W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:

W poniedziałek, 5 lutego – św. Agata, której wstawiennictwu przypisuje się ocalenie jej rodaków po wybuchu Etny i z tej okazji błogosławi się chleb jako znak dobroci oraz wodę, która chroni przed niebezpieczeństwem ognia.

We wtorek, 6 lutego – św. Paweł Miki z 25 towarzyszami – to japońscy misjonarze i męczennicy, którzy w tym dalekim kraju głosili Ewangelię i dla niej ponieśli śmierć.

W sobotę, 10 lutego – św. Scholastyka, bliźniacza siostra św. Benedykta, którą cechowały wielka wiara i ufność wobec Pana Boga.

9. Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzymy obfitości łask Bożych i opieki Matki Najświętszej na każdy dzień. Miłej i błogosławionej niedzieli Intencje Mszy św. znajdują się gablocie oraz na stronie internetowej parafii www.parafiabibice.pl i stronie fb; Bibice parafia pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy

Szczęść Boże!

Ogłoszenia Duszpasterskie 28 stycznia 2024

By Ogłoszenia Duszpasterskie
CZWARTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU

1. To ostatnia niedziela stycznia, w którą przypada Światowy Dzień Trędowatych. Jest to okazja, by pomodlić się za cierpiących na tę straszliwą chorobę, za tych wszystkich, którzy im spieszą z pomocą, a także za wszystkich chorych, opuszczonych i wykluczonych.

2. Serdecznie zapraszamy na spektakl BETLEJEM W BIBICACH w niedzielę 28 stycznia 2024 o godz. 17.30 do kościoła pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Chcielibyśmy wspólnie z Państwem spędzić kilka chwil razem, poznać tradycje i zwyczaje w tym cudownym okresie bożonarodzeniowym. Dlatego zapraszamy serdecznie na wspólne oglądanie jasełek w wykonaniu dzieci , młodzieży i dorosłych z Bibic. W przedstawieniu weźmie także udział zespół „Bibiczanie”, chór Psallite Deo, Zespół Wokalny ze Szkoły Podstawowej im. St. Wyspiańskiego. Akompaniować będą p. Jan Regulski – akordeon i p. Leszek Steć – skrzypce. Gościnnie wystąpi p. Stanisław Plewniak. Światłem i dźwiękiem zajmie się p. Michał Gajoch, a reżyseruje p. Anna Schnotale.

3. Spotkanie grupy Magnalia Dei będzie w środę o godz. 19. Serdecznie Zapraszam. Zapraszam do pomocy z rozebraniu dekoracji bożonarodzeniowych w sobotę o godz. 10.

4. W piątek, 2 lutego, będziemy przeżywali święto Ofiarowania Pańskiego, które w polskiej tradycji nazywane jest świętem Matki Boskiej Gromnicznej. Msze Święte w naszym kościele będą sprawowane o godz. 7:9;18. Na Mszy św. o godz. 18 dzieci z klas 3 przygotowujące się do pierwszej Komunii św. odnowią przyrzeczenia złożone w ich imieniu w czasie chrztu św. Na początku każdej Mszy będzie miała miejsce ceremonia poświęcenia świec, zatem przynieśmy ze sobą świece-gromnice. Niech one staną się znakiem obecności Chrystusa – Światłości świata; zapalajmy je, jak mówi stara polska tradycja, w chwilach trwogi i zagrożenia, aby o tej obecności i opatrzności Bożej sobie nieustannie przypominać.

5. W tym dniu obchodzimy Światowy Dzień Życia Konsekrowanego. Otoczmy więc naszą modlitwą wszystkich, którzy przez składane śluby zakonne czy inne zobowiązania pragną całkowicie ofiarować swoje życie Bogu, żyjąc według rad ewangelicznych: czystości, ubóstwa i posłuszeństwa. Składane w to święto ofiary przeznaczone zostaną na wspomożenie kontemplacyjnych wspólnot zakonnych w naszej ojczyźnie.

6. W tym tygodniu będziemy przeżywać pierwszy czwartek, piątek i pierwszą sobotę miesiąca. Proszę także czwartek pros o poprowadzenie adoracji Najświętszego Sakramentu w intencji o powołania do służby Bożej od godz. 17 do 18. Do chorych pojadę w piątek o godz. 10. W naszym kościele okazja do pierwszo piątkowej spowiedzi świętej w piątek od godziny 16. W tym tygodniu przypada także pierwsza sobota miesiąca. Msza św. ku czci Niepokalanego Serca Maryi Królowej Polski z aktem oddania rodzin Maryi będzie o godz. 8. (Tekst Aktów oddania Matce Bożej można zabrać sobie po Mszach św.). Następnie nabożeństwo pierwszo sobotnie oraz modlitwa w intencji rodzin spodziewających się dziecka i pragnących potomstwa będzie po Mszy św. o godz. 8. W sobotę po Mszy św. i nabożeństwie będzie zmiana tajemnic różańcowych.

7. W tym tygodniu będę modlił się i błogosławił domu mieszkańców:

Graniczna 7-17, Jagodowa, Jaśminowa, Wiśniowa poniedziałek 29 stycznia od godz. 13
Galicyjska od 32 do końca we wtorek 30.01. od godz. 13
Łąkowa od numeru 1 do końca we wtorek 30 stycznia od godz. 16
Zielona od numeru 1 do końca we wtorek 30.01 od g. 18
Bławatkowa od numeru 1 do końca w środę 31 stycznia od godz. 13
Bukowa od numeru 3 do końca w czwartek 1 lutego od godz. 13
Dzikich Róż we czwartek 1 lutego od godz. 17
Graniczna od numeru 51 do 135 w sobotę 3 lutego od godz. 10
Graniczna od 143 do końca w poniedziałek 5 lutego od godz. 13
Kwiaty Polne od numeru 1 do końca w poniedziałek 5 lutego od godz. 16
Niezapominajek od numeru 1 w poniedziałek 5 lutego od godz. 18

8. W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:

– W środę, 31 stycznia – św. Jan Bosko, charyzmatyczny duszpasterz młodzieży i wybitny pedagog XIX wieku, który całe życie poświęcił trosce o młodych.
– W sobotę, 3 lutego – św. Błażej, biskup Sebasty (dzisiejsza Turcja), któremu tradycja przypisuje potężne orędownictwo w chorobach gardła.

9. Wszystkim solenizantkom i solenizantom, obchodzącym urodziny i rocznice składam najserdeczniejsze życzenia. Ogłoszenia i intencje Mszy św. znajdują się gablocie oraz na stronie internetowej parafii www.parafiabibice.pl i stronie fb; Bibice parafia pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy

Szczęść Boże!

Ogłoszenia Duszpasterskie 21 stycznia 2024

By Ogłoszenia Duszpasterskie
TRZECIA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU

1. Niedzielna liturgia słowa przypomina, że każdy chrześcijanin jest wezwany do nieustannego nawracania się, przemieniania swojego życia tak, by było ono bardziej przepełnione Ewangelią. Niełatwe to zadanie, ale wraz z Psalmistą chcemy powtarzać: „Daj mi poznać Twoje drogi, Panie, naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami. Prowadź mnie w prawdzie według swych pouczeń”…

2. W dzisiejszą niedzielę przeżywamy ustanowioną przed pięciu laty Niedzielę Słowa Bożego. Jest to może inspiracja do częstszego sięgania po słowo Boże zawarte na kartach Pisma Świętego i prześwietlania przezeń swojego życia. Zachęcamy również do uczestnictwa w spotkaniach parafialnego kręgu biblijnego.

3. W czwartkowe święto Nawrócenia Świętego Pawła, Apostoła Narodów, zakończy się Tydzień Modlitwy o Jedność Chrześcijan. Pamiętajmy nieustannie o modlitwie w tej intencji i starajmy się budować jedność w naszych rodzinach i domach, wspólnotach, zakładach pracy, w całym naszym narodzie.

4. W piątek, w liturgiczne wspomnienie Świętych biskupów Tymoteusza i Tytusa, przeżywać będziemy Dzień Islamu. Módlmy się w intencji wyznawców tej religii, z którymi łączy nas postać ojca wiary – Abrahama. Prośmy szczególnie, aby religii nie wykorzystywano instrumentalnie i z jej powodu nie dochodziło do prześladowań, gwałtów i przemocy.

5. W najbliższym czasie będę modlił się i błogosławił domy w następującym porządku:

Mokra od numeru 1 do końca w poniedziałek 22 stycznia od g. 13
Szkolna od numeru 7 do końca we wtorek 23 stycznia od g. 13
Na Czekaj od numeru 1 do końca we środę 24 stycznia od g. 13
Parkowa od numeru 6 do końca w czwartek 25 stycznia od godz. 13
Orzechowa od numeru 1 w piątek 26 stycznia od g. 14
Nad Potokiem od numeru 1 do końca w piątek 26 stycznia od godz. 16
Warszawska od 177 do końca w sobotę 27 stycznia od g. 10
Graniczna 7-17, Jagodowa, Jaśminowa, Wiśniowa w poniedziałek 29 stycznia od godz. 13

Już dziś serdecznie dziękujemy za wszystkie spotkania i rozmowy, które odbyliśmy. Dziękujemy za Waszą, Drodzy Parafianie, otwartość i życzliwość. Prosimy również o zgłoszenie się tych, którzy życzą sobie odwiedzin kapłana z błogosławieństwem i modlitwą.

6. Propozycja jednej z rodzin dotycząca pomocy celowanej:

„Tak sobie pomyślałem jakiś czas temu, że czasami pomaga się różnym instytucjom, fundacjom, organizacjom,
niekiedy nawet międzynarodowym, a nie do końca pomagamy osobom w naszym najbliższym otoczeniu.
Pytanie więc czy mamy w parafii takie rodziny, które chętni mogliby wziąć w coś na kształt patronatu i pomagać im w sposób ciągły. To znaczy na przykład zapewniać podstawowe zakupy dwa razy w miesiącu.
Wymagałoby to ustalenia kto realnie takiej pomocy potrzebuje i chciałby ją otrzymywać, co powinno wchodzić w skład takich zakupów i jaka kwota powinna być na nie przeznaczona:

Wstępnie widzę to jak poniżej:

1) ustalamy możliwą kwotę miesięcznego wsparcia lub po prostu listę produktów
2) ustalamy jak długo pomoc będzie trwać (może okresy kwartalne/półroczne)
3) zgłaszają się rodziny/osoby samotne, które chciałyby taką pomoc otrzymać
4) chętni parafianie wybierają daną rodzinę/osobę
5) w ustalonych dniach produkty dostarczane są na plebanię lub zawożone pod konkretny adres”.

7. Grupa Magnalia Dei zaprasza na spotkanie w środę o godz. 19. Dzieci, które chcą śpiewać, ale także grających na instrumencie zapraszam na spotkanie w piątek o godz. 17:30.

8. W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:

W środę, 24 stycznia – św. Franciszek Salezy, który w swoich pismach ukazywał, że każdy ma swoją własną drogę pobożności wiodącą do świętości, adekwatną do życiowego powołania i codziennej pracy.
W czwartek, 25 stycznia – św. Paweł Apostoł Narodów, który mocno przeżył spotkanie ze Zmartwychwstałym Panem pod Damaszkiem; z prześladowcy stał się gorliwym heroldem Chrystusa i Jego Dobrej Nowiny o zbawieniu.
W piątek, 26 stycznia – św. św. Tymoteusz i Tytus, uczniowie św. Pawła Apostoła, do których skierował on tak zwane „Listy pasterskie” z trafnymi napomnieniami dla pasterzy i wiernych.

9. Wszystkim solenizantkom i solenizantom, obchodzącym urodziny i rocznice składam najserdeczniejsze życzenia. Ogłoszenia i intencje Mszy św. znajdują się gablocie oraz na stronie internetowej parafii www.parafiabibice.pl i stronie fb; Bibice parafia pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy

Szczęść Boże!