Ogłoszenia Duszpasterskie

Ogłoszenia Duszpasterskie 1 kwietnia 2024

By 4 kwietnia 2024No Comments
PONIEDZIAŁEK W OKTAWIE WIELKANOCY

1. Przedłużamy radość z faktu, że Jezus zmartwychwstał, żyje i działa pośród nas. On pragnie z nami się spotykać, napełniać swoją obecnością, pokrzepiać nasze serca i napełniać odwagą do apostołowania – do głoszenia prawdy o Jego zmartwychwstaniu.

2. Mimo że tylko dzień dzisiejszy jest dniem wolnym od pracy, postarajmy się w naszych domach i rodzinach utrzymać świąteczny charakter całej paschalnej oktawy – do przyszłej niedzieli włącznie. Przywróćmy w naszych rodzinach wielkanocne pozdrowienie CHRYSTUS ZMARTWYCHWSTAŁ! PRAWDZIWIE ZMARTWYCHWSTAŁ! i przez dni oktawy nim się pozdrawiajmy. Postarajmy się również i w kolejne dni przybyć na Eucharystię. Codziennie będziemy śpiewać hymn uwielbienia „Chwała na wysokości Bogu” i w modlitwie eucharystycznej usłyszymy, że „obchodzimy święty dzień Zmartwychwstania naszego Pana Jezusa Chrystusa”.
Z racji oktawy Wielkanocy w najbliższy piątek nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.

3. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do przygotowania naszego kościoła na święta i przeżycia Triduum Sacrum. Bóg zapłać p. Kościelnemu, p. Organiście, nadzwyczajnym Szafarzom Komunii św., p. Katechetce, Druhom Strażakom i Harcerzom wartę przy grobie Pana Jezusa. Na ręce pani Krystyny Sikora dziękuję wszystkim, którzy przygotowywali dekoracje na Niedzielę Palmową, za przygotowanie ciemnicy, grobu pańskiego, sprzątali w kościele i wokół kościoła. Dziękuję Chórowi Psalite Deo, Ceremoniarzom, Ministrantom, Lektorom i wszystkim, którzy podjeli się posługi przy ołtarzu w Czasie Triduum Sacrum. Na Ręce p. Tadeusza Łyska dziękuję wszystkim, którzy przygotowywali prezentację Pucheroków. Na ręce p. Anny Leginowicz dziękuję przygotowującym dekorację przy kościele oraz na naszym Rynku. Na ręce p. Marka Małka dziękuję Druhnie i Druhom Ochotniczej Straży Pożarnej za zorganizowanie warty przy grobie pańskim. i wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do przygotowania i właściwego przeżycia tych wielkich dni w okresie liturgicznym. Bardzo dziękuję za dary do kuchni i przywożącym żywność do naszej parafii.

4. W nadchodzącym tygodniu przypada pierwszy czwartek miesiąca – dzień, w którym adorujemy Najświętszy Sakrament i modlimy się o liczne i święte powołania kapłańskie i zakonne. Proszę o poprowadzenie adoracji od godz. 17 do 18. Z racji pierwszego piątku odwiedziny chorych w domach z Panem Jezusem, będą w piątek od godz. 10. Zachęcam również do zgłaszania chorych i starszych, którzy przebywają w naszych domach i nie mogą już sami dotrzeć do kościoła, a pragną skorzystać z sakramentu pojednania i przyjąć Komunię św. Od godz. 16.00 spowiedź i o godz. 18.00 Msza św. a następnie nabożeństwo pierwszo piątkowe. Adoracja w ciszy będzie od 18:45 do 21. W sobotę Msza św. i nabożeństwo ku czci Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny Królowej z możliwością oddania się w akcie zawierzenia będzie o godz. 8. Po Mszy św. Nabożeństwo z modlitwami wynagradzającym oraz z modlitwą w intencji poszanowania życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci, w intencji małżeństw spodziewających się dziecka oraz pragnących potomstwa. Po nabożeństwie będzie Katecheza dla Róż Różańcowych.

5. Przyszła niedziela to Niedziela Miłosierdzia Bożego, którą rozpoczyna się w naszej ojczyźnie Tydzień Miłosierdzia. Naszym przygotowaniem do tego święta jest trwająca od Wielkiego Piątku Nowenna do Bożego Miłosierdzia. Wspólnie ją odprawiamy wraz z odmówieniem Koronki do Bożego Miłosierdzia przed każdą/wieczorną Mszą Świętą.

6. Wszystkim Parafianom i Gościom świętującym w naszej wspólnocie te najważniejsze święta jeszcze raz życzymy obfitości Bożych darów i Bożej łaski: pięknych, radosnych i błogosławionych świąt

Zmartwychwstania Pańskiego!