Parafialny Zespół Caritas został powołany w 2017r. W pierwszej kolejności prace zespołu koncentrowały się na działaniach zgodnych z wytycznymi Caritas Polska. Były to cykliczne zbiórki, sprzedaż baranków i paschalików przed świętami Wielkiej Nocy a także Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom poprzez rokroczną sprzedaż świec przez Bożym Narodzeniem.

Przy okazji świąt przygotowywane były paczki świąteczne i dystrybuowane wśród osób potrzebujących z terenu naszej parafii. Parafia poprzez cykliczne zbiórki zaadoptowała również rodzinę z Syrii w ramach programu Rodzina Rodzinie.

Od 2019r. rozprowadzana jest na terenie parafii żywność z supermarketów z krótkim terminem przydatności.

Włączamy się również w jednorazowe akcje np. pomoc powodzianom, pomoc mieszkańcom miejscowości po wichurze, zbiórka na leczenie dzieci itp.

Bieżące działania oraz komunikaty można śledzić na FB – Caritas BIBICE
Pomoc dla uchodźców z Ukrainy > patrz tutaj