Ogłoszenia Duszpasterskie

Ogłoszenia Duszpasterskie 21 stycznia 2024

By 22 stycznia 2024No Comments
TRZECIA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU

1. Niedzielna liturgia słowa przypomina, że każdy chrześcijanin jest wezwany do nieustannego nawracania się, przemieniania swojego życia tak, by było ono bardziej przepełnione Ewangelią. Niełatwe to zadanie, ale wraz z Psalmistą chcemy powtarzać: „Daj mi poznać Twoje drogi, Panie, naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami. Prowadź mnie w prawdzie według swych pouczeń”…

2. W dzisiejszą niedzielę przeżywamy ustanowioną przed pięciu laty Niedzielę Słowa Bożego. Jest to może inspiracja do częstszego sięgania po słowo Boże zawarte na kartach Pisma Świętego i prześwietlania przezeń swojego życia. Zachęcamy również do uczestnictwa w spotkaniach parafialnego kręgu biblijnego.

3. W czwartkowe święto Nawrócenia Świętego Pawła, Apostoła Narodów, zakończy się Tydzień Modlitwy o Jedność Chrześcijan. Pamiętajmy nieustannie o modlitwie w tej intencji i starajmy się budować jedność w naszych rodzinach i domach, wspólnotach, zakładach pracy, w całym naszym narodzie.

4. W piątek, w liturgiczne wspomnienie Świętych biskupów Tymoteusza i Tytusa, przeżywać będziemy Dzień Islamu. Módlmy się w intencji wyznawców tej religii, z którymi łączy nas postać ojca wiary – Abrahama. Prośmy szczególnie, aby religii nie wykorzystywano instrumentalnie i z jej powodu nie dochodziło do prześladowań, gwałtów i przemocy.

5. W najbliższym czasie będę modlił się i błogosławił domy w następującym porządku:

Mokra od numeru 1 do końca w poniedziałek 22 stycznia od g. 13
Szkolna od numeru 7 do końca we wtorek 23 stycznia od g. 13
Na Czekaj od numeru 1 do końca we środę 24 stycznia od g. 13
Parkowa od numeru 6 do końca w czwartek 25 stycznia od godz. 13
Orzechowa od numeru 1 w piątek 26 stycznia od g. 14
Nad Potokiem od numeru 1 do końca w piątek 26 stycznia od godz. 16
Warszawska od 177 do końca w sobotę 27 stycznia od g. 10
Graniczna 7-17, Jagodowa, Jaśminowa, Wiśniowa w poniedziałek 29 stycznia od godz. 13

Już dziś serdecznie dziękujemy za wszystkie spotkania i rozmowy, które odbyliśmy. Dziękujemy za Waszą, Drodzy Parafianie, otwartość i życzliwość. Prosimy również o zgłoszenie się tych, którzy życzą sobie odwiedzin kapłana z błogosławieństwem i modlitwą.

6. Propozycja jednej z rodzin dotycząca pomocy celowanej:

„Tak sobie pomyślałem jakiś czas temu, że czasami pomaga się różnym instytucjom, fundacjom, organizacjom,
niekiedy nawet międzynarodowym, a nie do końca pomagamy osobom w naszym najbliższym otoczeniu.
Pytanie więc czy mamy w parafii takie rodziny, które chętni mogliby wziąć w coś na kształt patronatu i pomagać im w sposób ciągły. To znaczy na przykład zapewniać podstawowe zakupy dwa razy w miesiącu.
Wymagałoby to ustalenia kto realnie takiej pomocy potrzebuje i chciałby ją otrzymywać, co powinno wchodzić w skład takich zakupów i jaka kwota powinna być na nie przeznaczona:

Wstępnie widzę to jak poniżej:

1) ustalamy możliwą kwotę miesięcznego wsparcia lub po prostu listę produktów
2) ustalamy jak długo pomoc będzie trwać (może okresy kwartalne/półroczne)
3) zgłaszają się rodziny/osoby samotne, które chciałyby taką pomoc otrzymać
4) chętni parafianie wybierają daną rodzinę/osobę
5) w ustalonych dniach produkty dostarczane są na plebanię lub zawożone pod konkretny adres”.

7. Grupa Magnalia Dei zaprasza na spotkanie w środę o godz. 19. Dzieci, które chcą śpiewać, ale także grających na instrumencie zapraszam na spotkanie w piątek o godz. 17:30.

8. W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:

W środę, 24 stycznia – św. Franciszek Salezy, który w swoich pismach ukazywał, że każdy ma swoją własną drogę pobożności wiodącą do świętości, adekwatną do życiowego powołania i codziennej pracy.
W czwartek, 25 stycznia – św. Paweł Apostoł Narodów, który mocno przeżył spotkanie ze Zmartwychwstałym Panem pod Damaszkiem; z prześladowcy stał się gorliwym heroldem Chrystusa i Jego Dobrej Nowiny o zbawieniu.
W piątek, 26 stycznia – św. św. Tymoteusz i Tytus, uczniowie św. Pawła Apostoła, do których skierował on tak zwane „Listy pasterskie” z trafnymi napomnieniami dla pasterzy i wiernych.

9. Wszystkim solenizantkom i solenizantom, obchodzącym urodziny i rocznice składam najserdeczniejsze życzenia. Ogłoszenia i intencje Mszy św. znajdują się gablocie oraz na stronie internetowej parafii www.parafiabibice.pl i stronie fb; Bibice parafia pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy

Szczęść Boże!