Parafialny Zespół Caritas Bibice został powołany w czerwcu 2017r. Celem PZC jest działalność charytatywna i humanitarna dla zrealizowania potrzeb duchowych i materialnych człowieka, wypływająca z ewangelicznego przykazania miłości, i mająca na uwadze godność każdej osoby ludzkiej.

Parafialny Zespół Caritas pracuje w oparciu o Statut PZC, koordynując działalność charytatywną na terenie parafii w Bibicach. Rok 2017 PZC przeznacza przede wszystkim na zbieranie informacji i doświadczeń.

Na działalność w 2017r. przygotowane są następujące cele:

  1. Wsparcie remontu salki pod kościołem – salka ma służyć jako miejsce spotkań począwszy od dzieci aż po osoby starsze –
  2. Rodzina rodzinie – wsparcie 510zł przez 6 miesięcy. Fundusze będą zbierane do puszek w każdą pierwszą niedzielę miesiąca czyli od lipca do grudnia br.
  3. Kup słoik – akcja zaplanowana na jesień
  4. Wigilijne dzieło pomocy dzieciom
  5. Paczki żywnościowe na Boże Narodzenie

Zespół ma ponadto wiele innych, ciekawych pomysłów, ale będą one realizowane w miarę możliwości. Zapraszamy wszystkich do włączania się w działalność charytatywną.

Chcemy, aby w naszej działalności pomagać przede wszystkim osobom z naszej parafii. Niekoniecznie musi to być pomoc materialna, ale np. spotkanie się z kimś, może pomoc w załatwieniu jakiejś sprawy. Jeśli ktoś chciałby zwrócić naszą uwagę na siebie lub kogoś potrzebującego – prosimy o kontakt.

Kontakt z Zespołem Parafialnym Caritas Bibice:

  1. E-mail: caritas@parafiabibice.pl
  2. Skrzyneczka po prawej stronie kościoła przy kolumnie (pod figurką Św. Antoniego) – można do niej wrzucać informacje do nas
  3. Kontakt bezpośredni z członami zespołu lub poprzez księdza Proboszcza

Osoby/podmioty chcące wesprzeć finansowo naszą działalność mogą wpłacać pieniądze na konto, wrzucać datki do skrzyneczki pod figurą Św. Antoniego, oznaczonej logo Caritas lub brać udział w organizowanych kwestach.

„Życie jest nic nie warte, jeśli nie jest ukierunkowane na drugiego człowieka”

Św. Brat Albert Chmielowski