Ogłoszenia Duszpasterskie

Ogłoszenia Duszpasterskie 2 lipca 2023

By 2 lipca 2023No Comments
TRZYNASTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU

1. Dziś pierwsza lipcowa niedziela. Niech trwające wakacje, zwłaszcza naszych dzieci i młodzieży, staną się okazją do pogłębienia wiary przeżywanej w bezpośrednim kontakcie z przyrodą. Przez piękno ziemi przemawia do nas sam Stwórca.

2. Spotkanie grupy „Niespokojni nadzieją” będzie we wtorek godz. 19:00.

3. Podczas środowej Nowenny o godz. 18, pamiętając w szczególny sposób o chorych i seniorach naszej wspólnoty parafialnej, powierzymy ich Matce Bożej, którą wzywamy również jako Umocnienie słabych i Cudowną Lekarkę w chorobach.

4. W nadchodzącym tygodniu przypada pierwszy czwartek miesiąca – dzień, w którym adorujemy Najświętszy Sakrament i modlimy się o liczne i święte powołania kapłańskie i zakonne. Proszę o poprowadzenie adoracji od godz. 17 do 18. Odwiedziny chorych w domach z Panem Jezusem, będą w piątek od godz. 10. Zachęcam również do zgłaszania chorych i starszych, którzy przebywają w naszych domach i nie mogą już sami dotrzeć do kościoła, a pragną skorzystać z sakramentu pojednania i przyjąć Komunię św. Od godz. 16.00 spowiedź i o godz. 18.00 Msza św. a następnie nabożeństwo pierwszo piątkowe. Adoracja w ciszy będzie od 18:45 do 21.

5. W czwartek, 6 lipca, w liturgiczne wspomnienie błogosławionej Marii Teresy Ledóchowskiej, przypada święto patronalne Apostolstwa Chorych związane ze wspomnieniem Najświętszej Maryi Panny Uzdrowienia Chorych.

6. Kancelaria w tym tygodniu będzie czynna w poniedziałek: 7:30-8: środa 18:45-19:30: sobota 9-10.

7. W czwartek 29.06.2023 odbyła się w parafii wizytacja Ks. Dziekana. Uwagi końcowe i sugestie wnioski po wizytacji dziekańskiej:

1. Duże uznanie trzeba wyrazić ks. proboszczowi Janowi Przybockiemu za organizację życia religijnego i gospodarczego w parafii.
2. Widać ogrom wykonanych prac budowlanych i remontowych w ostatnim okresie i dostosowania ich do wymogów współczesności.
3. Parafia Bibicach jest parafią rozwijającą się na początku liczyła 1200 wiernych obecnie wiernych parafii jest ok. 4236 (ilość w programie fara) obecnie jest około 5000 mieszkańców w parafii jest konieczny jeszcze jeden kapłan na pełny etat
4. Przygotowanie plebanii wymagało wielkiego nakładu finansowego i zrozumienia potrzeb współczesnego duszpasterstwa.
5. Praca charytatywna poprzez zespół charytatywny może być wzorem dla innych parafii.
6. Istniejące grupy formacyjne w parafii świadczą o pogłębionym i żywotnym charakterze tej parafii.
7. Wypada życzyć księdzu proboszczowi aby ten wysiłek wydawał jeszcze obfitsze owoce.
(…) Dziekan
29.06.2023 r.

8. Na niedzielnym pikniku 25.06. 2023 r. „Gramy dla Jacka” zorganizowanym by pomóc w leczeniu i rehabilitacji Jacka Kosiby zebraliśmy kwotę 14 480 zł. Jest to stan na dzień dzisiejszy gdyż mamy jeszcze kilka rzeczy do wylicytowania. Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji pikniku a przede wszystkim uczestnikom. Dzięki Wam udało się piknik zorganizować i zebrać taką kwotę.

9. W następnym niedzielę będziemy gościć w naszej parafii Siostry z Konstancina, które przybliżą nam idee posługi na misjach. Po Mszy św. będziemy mogli wesprzeć ofiarami idee misji.
Jeszcze raz wszystkim serdecznie dziękujemy za ogromne serce jakie macie.

10. W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:

Czwartek, 6 lipca – bł. Maria Teresa Ledóchowska (1863-1922), dziewica i zakonnica, która założyła pismo „Echo Afryki” oraz instytut zakonny pod nazwą Sodalicja św. Piotra Klawera, patronka dzieł misyjnych w Polsce (wspomnienie obowiązkowe).
Sobota, 8 lipca – św. Jan z Dukli (1414-1484), prezbiter, niezwykle gorliwy franciszkanin, związany z Krosnem, Lwowem i Poznaniem; słynął z wysokiego poziomu wiedzy teologicznej i z daru prorokowania (wspomnienie obowiązkowe).

11. Wszystkim solenizantom i jubilatom najbliższego tygodnia życzymy Bożego błogosławieństwa, mądrości i gorliwości w podejmowaniu codziennych obowiązków oraz doświadczenia bliskości Boga w drugim człowieku.

12. Ogłoszenia i intencje Mszy św. znajdują się gablocie oraz na stronie internetowej parafii www.parafiabibice.pl i stronie fc; Bibice parafia pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy