Ogłoszenia Duszpasterskie

Ogłoszenia Duszpasterskie 29 III 2020 r.

By 29 marca 2020No Comments

PIĄTA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

1. Od dzisiaj, od V Niedzieli Wielkiego Postu zmienia się charakter tego okresu liturgicznego. Teraz Wielki Post nabiera charakteru pasyjnego. W kościele zasłaniamy krzyże. Skupiamy się na rozważaniu męki Pańskiej. W naszym kościele. Droga Krzyżowa w piątek po Mszy św. o godz. 18: 30, a w niedzielę po Mszy św. o godz. 11: 00. Prosimy, aby uczestnictwo na Mszy św. w kościele umożliwić rodzinie, która zamówiła intencję.

2. W zakrystii i przy wejściu do kościoła można nabyć „Baranki Wielkanocne”. Caritas łączy tradycję ze szczytnym celem by pomóc najbardziej potrzebującym.

3. W tym tygodniu pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca.

4.Troszcząc się o dobro fizyczne i duchowe a nade wszystko o zbawienie Ludu Bożego i realizując zalecenia zawarte w Nocie Penitencjarii Apostolskiej z dn. 20.03.2020 r. oraz wskazania Prezydium Konferencji Episkopatu Polski z dn. 21.03.2020 r. Metropolita Krakowski udzielił bardziej szczegółowych instrukcji dotyczących sprawowania sakramentu pokuty i pojednania oraz rozdzielenia Komunii św. w czasie stanu epidemii: ·- zwyczajnym sposobem odpuszczenia grzechów ciężkich popełnionych po chrzcie św. pozostaje indywidualna i integralna spowiedź oraz rozgrzeszenie. Po spowiedzi przy konfesjonale, należy dezynfekować zabezpieczającą folie przy pomocy odpowiedniego płynu i papierowego ręcznika. W naszej parafii spowiedź będzie się odbywała w zakrystii. Spowiadający się może klęczeć na klęczniku lub w razie potrzeby siedzieć na krześle. Ksiądz będzie siedział na krześle ok. 2 m. od penitenta. Spowiedź św. w tym tygodniu w sobotę od 7 do 8. Popołudniu: w poniedziałek, wtorek, środę, czwartek, piątek od 17: 00 do 18:00. W sobotę od 7 do 8 i od 17 do 18. W tym czasie możliwość Adoracji Najświętszego sakramentu w ciszy. – uwzględniając wyjątkowe okoliczności nie należy łączyć w tym okresie spowiedzi z kierownictwem duchowym, ale ograniczyć się do zwięzłego wyznania grzechów; – gdy wierni nie mają dostępu do kapłana i z tego powodu nie mogą skorzystać z rozgrzeszenia sakramentalnego, mogą uzyskać przebaczenie grzechów nawet śmiertelnych przez akt żalu doskonałego tj. płynącego z miłości do Boga, wyrażonej w szczerej prośbie o przebaczenie i któremu towarzyszy stanowcze postanowienie, aby jak najszybciej przystąpić do spowiedzi sakramentalnej; – „Przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym przyjąć Komunię Świętą”. Konferencja Episkopatu Polski ustaliła, że okres, w którym obowiązuje to przykazanie, obejmuje czas od Środy Popielcowej (26.02.2020) do Niedzieli Trójcy Świętej (07.06.2020); – wierni według swojego uznania mogą przyjąć Komunię św. do ust, ale zachęca się do przyjmowania na rękę. Osoby przyjmujące Komunię św. do ust przyjmują Komunię św. po osobach przyjmujących Komunię św. na rękę; – Wiernym dotkniętym chorobą zakaźną spowodowaną Covid-19, powszechnie znanym koronawirus, a także pracownikom służby zdrowia, członkom rodzin i wszystkim tym, którzy w jakimkolwiek charakterze, także poprzez modlitwę, opiekują się nimi, udziela się daru specjalnych odpustów. Ponadto, Penitencjaria Apostolska udziela odpustu zupełnego, także tym wiernym, którzy ofiarują nawiedzenie Najświętszego Sakramentu, lub Adorację Eucharystyczną, lub Lekturę Pisma Świętego, przez co najmniej pół godziny, lub odmówienie różańca świętego, lub pobożne odprawienie Drogi Krzyżowej, lub odmówienie Koronki do Miłosierdzia Bożego, w intencji przebłagania Boga Wszechmogącego o koniec epidemii, ulgę dla tych, którzy cierpią i zbawienie wieczne dla tych, których Pan powołał do siebie. Pełny tekst Dekretu Penitencjarii Apostolskiej na stronie diecezja.pl.

5. Zachęcamy do skorzystania z elektronicznego wydania „Gościa Niedzielnego” – e.gosc.pl i „Niedzieli” – e.niedziela.pl.

6. W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną Wojewoda Małopolski Piotr Ćwik uruchomił specjalną infolinię dla Seniorów – z myślą o tych, którzy potrzebują pomocy w tych trudnych chwilach. Dzwoniąc na infolinię osoby starsze mogą uzyskać rzetelne informacje, zalecenia i wskazówki jak odnaleźć się w obecnej sytuacji. Numer telefonu 12 392 11 10 działa od poniedziałku do piątku w godz. 8.00–17.00. Dzwoniąc na infolinię Seniorzy będą mogli uzyskać odpowiedzi na zagadnienia takie jak: pomoc w dostarczaniu żywności i innych zakupów, udzielania pomocy żywnościowej i ciepły posiłek w domu w sytuacji, pomoc psychologa, pomoc w codziennych czynnościach, usługi opiekuńcze.

7. Z parafią można skontaktować się telefonicznie pod numerem 12 285 85 00, kiedy jest taka potrzeba. Od poniedziałku do soboty dodatkowo będę czuwał przy telefonie między godz. 19 a 20. Można także skontaktować się przez adres email: [email protected]

Szczęść Boże!

Ks. Jan