Bez kategorii

Pismo dot. oszustw w gm. Zielonki

By 14 lutego 2021No Comments

KOMISARIAT POLICJI W ZIELONKACH

z siedzibą w Krakowie

Łokietka 205,   31 – 263 Kraków,  tel.: 47 83 21 150, fax: 47 83 21 151

 

             Kraków,  dnia 13 lutego  2020 r.

Szanowni Państwo

mieszkańcy gminy Zielonki

 

Pomimo licznych apeli Policji oraz szeroko zakrojonych akcji profilaktyczno-edukacyjnych, Policja każdego dnia odnotowuje przypadki oszustw dokonywanych na tzw. legendę „na wnuczka”, „na policjanta”, „na wypadek”, czy „na pracownika banku” itp. Ofiarami tych przestępstw padają seniorzy, ale także osoby w średnim wieku. Policja przestrzega przed ludźmi wykorzystującymi dobroduszność i łatwowierność, szczególnie osób starszych i samotnych.

W ostatnim czasie na terenie powiatu krakowskiego ponownie uaktywnili się oszuści działający właśnie tymi metodami i próbowali oszukać kilkanaście osób. Ofiary, które dadzą się nabrać oszustom niejednokrotnie tracą oszczędności swojego życia. Dlatego warto się zastanowić kiedy odbieramy telefon od osoby obcej i nigdy nie przekazywać pieniędzy osobom których nie znamy! Oszuści, którzy uaktywnili się na terenie naszego powiatu zastosowali legendę podając się za syna/córkę lub wnuka/wnuczkę osoby do której dzwonią
i informowali o tym, że właśnie spowodowali wypadek, w którym zginęła osoba, na co pilnie potrzebują pieniędzy, aby nie zostać zatrzymanym lub pójść „siedzieć”.  Przestępcy podawali się też za policjanta informując o podobnym zdarzeniu spowodowanym przez członka rodziny. W trzech gminach w przeciągu jednego dnia próbowano w ten sposób oszukać aż 16 osób podając tą samą legendę.

Oszuści w taki sposób prowadzą rozmowę ze swymi ofiarami, aby wywołać u nich zdenerwowanie i uśpić ich czujność. Taka manipulacja sprawia, że część z tych osób wierzy
w  historie opowiadane przez oszustów i przekazuje im swoje oszczędności.

Mechanizm działania przestępców jest prosty i odbywa się według podobnego scenariusza: oszust dzwoniący do osoby – najczęściej starszej i samotnej – podaje się za członka jej rodziny lub policjanta. Podczas rozmowy telefonicznej zdobywa zaufanie starszych osób i wykorzystując ich łatwowierność, nakłania do udzielenia pożyczki na pilne wydatki lub przekazania pieniędzy w celu uniknięcia konsekwencji prawnych przez kogoś bliskiego
z rodziny, wynikających np. ze spowodowania wypadku drogowego. Coraz częściej osoby podające się za policjanta informują telefonicznie, że zgromadzone na koncie pieniądze mogą być zagrożone i należy je niezwłocznie wypłacić i przekazać Policji w celu zabezpieczenia przed ich rzekomą utratą. Po uzyskaniu obietnicy przekazania pieniędzy dzwoniący informuje, że po odbiór pieniędzy zgłosi się znajomy lub kurier. Osoby wręczają pieniądze pośrednikowi, a zaraz potem ślad po pieniądzach i oszustach się urywa.

Policja apeluje o zachowanie rozsądku i ostrożności w kontaktach z osobami obcymi, szczególnie takimi, które namawiają nas do wypłacenia i przekazania pieniędzy.

PAMIĘTAJCIE!

– Prawdziwi funkcjonariusze Policji NIGDY nie informują o prowadzonych przez siebie działaniach telefonicznie! Policjanci nigdy przez telefon nie wypytują o dane personalne oraz ilość oszczędności i miejsca ich przechowywania. Nigdy nie proszą o przekazanie pieniędzy nieznanym osobom lub pozostawienie ich we wskazanym przez nich miejscu,

– W przypadku gdy ktoś podaje się za członka Waszej rodziny, upewnijcie się czy osoba która dzwoni jest tą za którą się podaje, a jeśli nie macie całkowitej pewności, kto do Was dzwoni, nie podejmujcie rozmowy i nie przekazujcie żadnych informacji o sobie,

Nie należy także wpuszczać do domu nieznajomych i przekazywać im pieniędzy,

Zachowaj czujność. Jeśli ktoś będzie chciał cię oszukać, podając się przez telefon za policjanta – zakończ rozmowę telefoniczną! Nie wdawaj się w rozmowę z oszustem. Poinformuj o podejrzanym telefonie kogoś bliskiego.

Ostrożność może uchronić przed utratą zbieranych przez wiele lat oszczędności!

W przypadku jakichkolwiek podejrzeń, należy niezwłocznie powiadomić POLICJĘ                           na numer alarmowy 112

Z wyrazami szacunku

Komendant Komisariatu Policji

w Zielonkach

podinsp. Andrzej Kowalski