Jan Szkodoń – Biskup tytularny Turrisblandy

Biskup pomocniczy krakowski od 1988 roku.