Ogłoszenia Duszpasterskie

Ogłoszenia Duszpasterskie 5 lipca 2020

By 5 lipca 2020No Comments

CZTERNASTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU

1. Dziś przypada pierwsza lipcowa niedziela. Niech trwające wakacje i urlopy będą okazją do pogłębienia wiary przeżywanej w bezpośrednim kontakcie z przyrodą. Przez piękno ziemi przemawia do nas sam Stwórca. Zechciejmy dla Niego otworzyć nasze serca i umysły. Jednocześnie nie zapominajmy, że każdy z nas, jako katolik, ma obowiązek uczestniczenia w niedzielnej Mszy Świętej, która jest źródłem ożywczej łaski, przynosi pokój i zbawienie.

2. W poniedziałek, 6 lipca, w liturgiczne wspomnienie błogosławionej Marii Teresy Ledóchowskiej, przypada święto patronalne Apostolstwa Chorych, związane ze wspomnieniem Najświętszej Maryi Panny Uzdrowienia Chorych. Naszą modlitewną pamięcią obejmijmy tych, którzy starają się pomagać duchowo wszystkim chorym, cierpiącym i seniorom z naszej wspólnoty parafialnej.

3. Podczas środowej nowenny o godz. 18., pamiętając w szczególny sposób o chorych i seniorach naszej wspólnoty parafialnej, powierzymy ich Matce Bożej.

4. W sobotę, 11 lipca, obchodzimy święto Świętego Benedykta (480-547), opata, patrona Europy. Założony przez niego zakon benedyktynów przyczynił się do pogłębienia życia religijnego w Kościele, ale i szeroko rozumianej kultury.

5. Szóstego sierpnia z Krakowa wyruszy piesza pielgrzymka na Jasną Górę. Tegoroczne pielgrzymowanie, ze względu na ograniczenia związane z epidemią, będzie obwarowane szeregiem ograniczeń. Pierwsze z nich dotyczy liczby osób, które mogą wziąć udział w pielgrzymce. Parafie naszego dekanatu tworzą grupę 4, która wchodzi w skład I Wspólnoty. W tym roku cała wspólnota może liczyć maksymalnie 150 osób, co sprawia, że z wszystkich parafii naszego dekanatu może się zapisać maksymalnie 20 osób. Takie zapisy na listę wstępną prowadzone są w parafii pw. Pana Jezusa Dobrego Pasterza w Krakowie. Koszt uczestnictwa w pielgrzymce to 100 zł od osoby.

6. Nie zapominajmy też o tych, dla których lato jest czasem wytężonej pracy, zwłaszcza o pracujących na roli, na budowach, w szpitalach, transporcie, pozostających na koniecznych dyżurach. Módlmy się, aby Pan Bóg błogosławił w ich trudzie. Oni często pracują, aby inni mogli wypoczywać.

7. W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:

• 6 VII – bł. Maria Teresa Ledóchowska (1863-1922), dziewica i zakonnica, która założyła pismo „Echo Afryki” oraz instytut zakonny pod nazwą Sodalicja św. Piotra Klawera, patronka dzieł misyjnych w Polsce.
• 8 VII – św. Jan z Dukli (1414-1484), prezbiter, niezwykle gorliwy franciszkanin, związany z Krosnem, ze Lwowem i z Poznaniem; słynął z wiedzy teologicznej i daru prorokowania.
• 11 VII – św. Benedykt (480-547), opat, napisał regułę, która stała się podstawą dla wielu rodzin zakonnych na Zachodzie; św. Paweł VI w 1964 roku ogłosił go głównym patronem Europy.

8. Solenizantów i jubilatów zapewniamy o naszej życzliwości i modlitwie. Dziękuję za kwiaty do kościoła i ich ułożenie. Dziękuję za przywożenie żywności. W czerwcu uratowaliśmy żywność, która mogła służyć naszym mieszkańcom o wartości: 57.954,18 zł.
Ogłoszeni intencje Mszy św. znajdują się gablocie oraz na stronie internetowej parafii www.parafiabibice.pl

Szczęść Boże !