Ogłoszenia Duszpasterskie

Świąteczne Życzenia !

By 12 kwietnia 2020No Comments

„Podobnie jak apostołowie i niewiasty w poranek wielkanocny, tak i wy otrzymujecie misję, która jest misją wszystkich ochrzczonych i która rodzi się ze spotkania ze zmartwychwstałym Chrystusem; miłość przynagla nas, abyśmy przekazywali tę Dobrą Nowinę, która przemienia nasze życie i losy świata.”
( św. Jan Paweł II, 7 V 2001)

Drodzy Parafianie
Bibicznki i Bibiczanie

„Wielka Tajemnica Wiary” – to hasło roku duszpasterskiego, który przeżywamy. W kontekście niemożności uczestnictwa we Mszy św. i nabożeństwach z powodu panującej epidemii słowa te nabierają szczególnego znaczenia już dzisiaj, na progu Świąt Zmartwychwstania Pańskiego, gdy pochyleni u stóp Krzyża czekamy radości Wielkanocnego poranka.
Niech ten święty czas na nowo obudzi w Waszych sercach pragnienie bycia miłosiernymi. Spotkanie ze Zmartwychwstałym Panem niech napełni Was żywą Wiarą, mocną Nadzieją i bezgraniczną Miłością, a przemieniając serca i życie, nie pozostawi obojętnymi na drugiego człowieka szczególnie tego chorego na ciele lub duszy, biednego i opuszczonego.
W tej ziemskiej drodze i w cudzie przemiany serc niech towarzyszy Wam Matka Boża. Z Nią stoimy pod Chrystusowym Krzyżem i z Nią doświadczamy radości Wielkanocnego poranka. Niech ta radość zawsze Wam i Waszym najbliższym towarzyszy na drodze ziemskiego pielgrzymowania, a jasność Zmartwychwstania wciąż rozpromienia Wasze serca.

Jan Przybocki
proboszcz,

Bibice, Wielkanoc 2020 rok