Monthly Archives

marzec 2020

Intencje Mszy św. 30 III- 5 IV 2020r.

By Intencje mszy Św.

Poniedziałek –  30 III

18

 + Marian Listwan w 4 r.śm.

 Wtorek – 31 III

18

+ Zbigniew Ginko w 1 r. śm.

 Środa – 1 IV

18

1.    ++ Józef Zofia Siemieniec; Cecylia, Julian, Tadeusz Mietła; Zdzisław Charzewski

2.    + Anna

3.    + Artur Białoń

 Czwartek 2 IV  

18

+Józef Burliga w 1 r. śm.

 Piątek – 3 IV

18  

++ Jan, Maria Sieńko; Maciej, Krystyna Krawczyk; Paweł Sosnowski

 Sobota – 4 IV

8

++ Stefania Banaś; Piotr Banaś; Katarzyna, Bartłomiej Banaś; Maria Banaś

18

++ Stanisława; Jan, Bolesław Banaś

 Niedziela – 5 IV  

8

+ Piotr, Maria, Stanisław Hasała; Józef Sowa

11

++ Emilia, Jan Nielepiec; Danuta, Adolf Ciaranek; Weronika, Franciszek Wywiał; Wacława Marzec

16

+ Leszek Stępień w 11 r. śm.

Ogłoszenia Duszpasterskie 29 III 2020 r.

By Ogłoszenia Duszpasterskie

PIĄTA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

1. Od dzisiaj, od V Niedzieli Wielkiego Postu zmienia się charakter tego okresu liturgicznego. Teraz Wielki Post nabiera charakteru pasyjnego. W kościele zasłaniamy krzyże. Skupiamy się na rozważaniu męki Pańskiej. W naszym kościele. Droga Krzyżowa w piątek po Mszy św. o godz. 18: 30, a w niedzielę po Mszy św. o godz. 11: 00. Prosimy, aby uczestnictwo na Mszy św. w kościele umożliwić rodzinie, która zamówiła intencję.

2. W zakrystii i przy wejściu do kościoła można nabyć „Baranki Wielkanocne”. Caritas łączy tradycję ze szczytnym celem by pomóc najbardziej potrzebującym.

3. W tym tygodniu pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca.

4.Troszcząc się o dobro fizyczne i duchowe a nade wszystko o zbawienie Ludu Bożego i realizując zalecenia zawarte w Nocie Penitencjarii Apostolskiej z dn. 20.03.2020 r. oraz wskazania Prezydium Konferencji Episkopatu Polski z dn. 21.03.2020 r. Metropolita Krakowski udzielił bardziej szczegółowych instrukcji dotyczących sprawowania sakramentu pokuty i pojednania oraz rozdzielenia Komunii św. w czasie stanu epidemii: ·- zwyczajnym sposobem odpuszczenia grzechów ciężkich popełnionych po chrzcie św. pozostaje indywidualna i integralna spowiedź oraz rozgrzeszenie. Po spowiedzi przy konfesjonale, należy dezynfekować zabezpieczającą folie przy pomocy odpowiedniego płynu i papierowego ręcznika. W naszej parafii spowiedź będzie się odbywała w zakrystii. Spowiadający się może klęczeć na klęczniku lub w razie potrzeby siedzieć na krześle. Ksiądz będzie siedział na krześle ok. 2 m. od penitenta. Spowiedź św. w tym tygodniu w sobotę od 7 do 8. Popołudniu: w poniedziałek, wtorek, środę, czwartek, piątek od 17: 00 do 18:00. W sobotę od 7 do 8 i od 17 do 18. W tym czasie możliwość Adoracji Najświętszego sakramentu w ciszy. – uwzględniając wyjątkowe okoliczności nie należy łączyć w tym okresie spowiedzi z kierownictwem duchowym, ale ograniczyć się do zwięzłego wyznania grzechów; – gdy wierni nie mają dostępu do kapłana i z tego powodu nie mogą skorzystać z rozgrzeszenia sakramentalnego, mogą uzyskać przebaczenie grzechów nawet śmiertelnych przez akt żalu doskonałego tj. płynącego z miłości do Boga, wyrażonej w szczerej prośbie o przebaczenie i któremu towarzyszy stanowcze postanowienie, aby jak najszybciej przystąpić do spowiedzi sakramentalnej; – „Przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym przyjąć Komunię Świętą”. Konferencja Episkopatu Polski ustaliła, że okres, w którym obowiązuje to przykazanie, obejmuje czas od Środy Popielcowej (26.02.2020) do Niedzieli Trójcy Świętej (07.06.2020); – wierni według swojego uznania mogą przyjąć Komunię św. do ust, ale zachęca się do przyjmowania na rękę. Osoby przyjmujące Komunię św. do ust przyjmują Komunię św. po osobach przyjmujących Komunię św. na rękę; – Wiernym dotkniętym chorobą zakaźną spowodowaną Covid-19, powszechnie znanym koronawirus, a także pracownikom służby zdrowia, członkom rodzin i wszystkim tym, którzy w jakimkolwiek charakterze, także poprzez modlitwę, opiekują się nimi, udziela się daru specjalnych odpustów. Ponadto, Penitencjaria Apostolska udziela odpustu zupełnego, także tym wiernym, którzy ofiarują nawiedzenie Najświętszego Sakramentu, lub Adorację Eucharystyczną, lub Lekturę Pisma Świętego, przez co najmniej pół godziny, lub odmówienie różańca świętego, lub pobożne odprawienie Drogi Krzyżowej, lub odmówienie Koronki do Miłosierdzia Bożego, w intencji przebłagania Boga Wszechmogącego o koniec epidemii, ulgę dla tych, którzy cierpią i zbawienie wieczne dla tych, których Pan powołał do siebie. Pełny tekst Dekretu Penitencjarii Apostolskiej na stronie diecezja.pl.

5. Zachęcamy do skorzystania z elektronicznego wydania „Gościa Niedzielnego” – e.gosc.pl i „Niedzieli” – e.niedziela.pl.

6. W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną Wojewoda Małopolski Piotr Ćwik uruchomił specjalną infolinię dla Seniorów – z myślą o tych, którzy potrzebują pomocy w tych trudnych chwilach. Dzwoniąc na infolinię osoby starsze mogą uzyskać rzetelne informacje, zalecenia i wskazówki jak odnaleźć się w obecnej sytuacji. Numer telefonu 12 392 11 10 działa od poniedziałku do piątku w godz. 8.00–17.00. Dzwoniąc na infolinię Seniorzy będą mogli uzyskać odpowiedzi na zagadnienia takie jak: pomoc w dostarczaniu żywności i innych zakupów, udzielania pomocy żywnościowej i ciepły posiłek w domu w sytuacji, pomoc psychologa, pomoc w codziennych czynnościach, usługi opiekuńcze.

7. Z parafią można skontaktować się telefonicznie pod numerem 12 285 85 00, kiedy jest taka potrzeba. Od poniedziałku do soboty dodatkowo będę czuwał przy telefonie między godz. 19 a 20. Można także skontaktować się przez adres email: [email protected]

Szczęść Boże!

Ks. Jan

Komunikat w sprawie Pierwszej Komunii Świętej i bierzmowania

By Bez kategorii

W związku z zapytaniami dotyczącymi uroczystości Pierwszej Komunii Świętej, a także uroczystości rocznic Pierwszej Komunii Świętej i bierzmowania, które są zaplanowane na kwiecień i maj, informujemy, że ich celebracja będzie możliwa dopiero po przywróceniu normalnego funkcjonowania szkół i parafii. Ograniczenia wynikające z decyzji organów państwa nie pozwalają na organizację tego typu uroczystości do momentu odwołania stanu epidemii i przywrócenia swobody organizacji wydarzeń zbiorowych przy zapewnieniu bezpieczeństwa zarówno dzieciom, jak i osobom starszym z rodziny, które są narażone na infekcje wirusowe.

Z dużym prawdopodobieństwem można powiedzieć, że terminy uroczystości przewidziane na pierwszą połowę maja winny być przesunięte o co najmniej kilka tygodni. W przypadku terminów późniejszych, jest za wcześnie na udzielenie konkretnej i wiążącej odpowiedzi. Księża proboszczowie, w porozumieniu z rodzicami dzieci pierwszokomunijnych, mogą wyznaczyć inną datę uroczystości, biorąc jednak pod uwagę opinie rodziców i rozwój sytuacji epidemicznej w kraju oraz zarządzenia władz państwowych.

Z racji zawieszenia parafialnych spotkań przygotowujących dzieci i rodziców do uroczystości Pierwszej Komunii Świętej lub jej rocznicy, prosimy rodziców, by intensywniej troszczyli się o katechizację dzieci w domu przez wspólną modlitwę i wyjaśnianie prawd wiary. Będzie to uzupełnieniem przygotowania szkolnego, które obecnie jest prowadzone w sposób zdalny. Można do tego wykorzystać materiały Wydawnictwa św. Stanisława pt. „Pierwsza Komunia Święta wielkim świętem rodziny” – broszura dla rodziców.

Prosimy także duszpasterzy i katechetów oraz animatorów prowadzących  spotkania dla kandydatów do bierzmowania o elektroniczne udostępnianie – w miarę możliwości – materiałów na kolejne spotkania i bieżący kontakt z młodzieżą za pomocą komunikatorów i platform społecznościowych.

Ks. dr Andrzej Kielian
Dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii Metropolitalnej w Krakowie

Intencje Mszy św. 23- 29 III 2020r.

By Intencje mszy Św.

 Poniedziałek –  23 III

7

 + Halina Zarzycka w 4 r. śm.; Zbigniew Bróg

 Wtorek – 24 III  

18

+ Anna – Msza pogrzebowa

 Środa – 25 III

18

1.    ++ Krystyna, Stanisław Sieńko

2.    + Agnieszka Fita

3.    + Monika Domagalska

 Czwartek 26 III  

18

O błogosławieństwo Boże i spełnienie woli Bożej w życiu ojców Czesława, Adama i brata Adama

 Piątek – 27 III

18  

++ Antoni, Rozalia Sierant; Tadeusz, Rozalia Szczurek, Henryk s.

 Sobota – 28 III

18

++ Ryszard, Ingeborga Zabiegaj; Henryk Marszel

 Niedziela – 29 III  

8

+ Władysław Łoś w 1 r. śm.

11

O błog. Boże i zdrowie dla Kacpra w 9 r. ur., Julii w 5 r. ur. oraz rodzicom: Anecie i Grzegorzowi

16

+ Marian, Rudnicki: Helena, Józef , Wincenty, Maria, Zdzisław, Stanisław, Zbigniew  Skrzek; Elżbieta Buda

Ogłoszenia duszpasterskie 22 marca 2020 r.

By Ogłoszenia Duszpasterskie

MOI DRODZY!·

SERDECZNIE ZAPRASZAM NA TRANSMISJĘ MSZY ŚW. ” NA ŻYWO”

W niedzielę 22 i 29 marca Msze św. o godz. 8.00; 11.00 i 16.00 oraz nabożeństwa będą transmitowane z naszego kościoła parafialnego na stronie fb; Bibice parafia pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy, oraz w wersji audio na stronie www.parafiabibice.pl transmisja Mszy św. W dzień powszedni także Msze św. będą transmitowane w poniedziałek i wtorek o godz. 7. Od środy do soboty Msze św. będą o godz. 18.00

Wszystkie spotkania duszpasterskie są odwołane. Nie odbędą się także misje parafialne, które były zaplanowane od 29 III do 4 IV 2020 r.

Ks. Jan Przybocki
Proboszcz

 

Kochani Parafianie !

Z powodu epidemii macie utrudnione uczestnictwo we Mszy św. i nabożeństwach. Dlatego Pan Jezus przejdzie w Najświętszym Sakramencie ulicami Bibic, by Was pobłogosławić. Będzie mi towarzyszył ministrant lub lektor niosący lampion i dający sygnał dzwonkami. Zachęcam Was wtedy do modlitwy. Macie utrudniony dostęp do naszej świątyni. Proponuję, byście może wyszli przed Wasze domostwa z zapalonymi świecami. Ze względu bezpieczeństwa proszę o nie tworzenie procesji.  Jeśli kto może niech uklęknie na błogosławieństwo, ale nie to jest najważniejsze zgodnie z pieśnią, którą śpiewamy najczęściej w czasie procesji Bożego Ciała:

„Zróbcie mu miejsce, Pan idzie z nieba,
Pod przymiotami ukryty chleba.
Zagrody nasze widzieć przychodzi,
I jak się Jego dzieciom powodzi.
Otocz Go wkoło, rzeszo wybrana.
Przed twoim Bogiem zginaj kolana!
Pieśń chwały Jego śpiewaj z weselem ,
On twoim Ojcem, On Przyjacielem!”

Proponuję następujący porządek błogosławieństwa mieszkańców: 

Niedziela 22 III 2020
Od godz. 13- ul. Rynek, Kościelna, Spacerowa, Łąkowa, Nad Potokiem, Parkowa, Orzechowa, Kościuszki,
Od godz. 17- ul. Lipowa, Zbożowa, Wrzosowa, Dworska, Źródlana, Zarzecze

Poniedziałek 23 III 2020
Od godz. 16 –Leśna, Jurajskie Wzgórza Zagaje

Wtorek 24 III 2020
Od godz. 16 – ul. Warszawska od jednostki wojskowej do końca, ul. Olszynowa

Środa 25 III 2020
Od godz. 16 ul. Graniczna od numeru od 51 do końca, Kwiaty Polne, Niezapominajek Leszczynowa

Czwartek 26 III 2020
Od godz. 16 – ul. Graniczna od numeru 7-17, ul. Jagodowa, Jaśminowa i Wiśniowa

Piątek 27 III 2020
Od godz. 16 – ul. Brzozowa od numeru 140, Bajkowa, Sezamkowa, Ogrodowa

Sobota 28 III 2020
Od godz. 10 – ul. Królewska od numeru 102, Wichrowe Wzgórza, Kasztanowa
Od godz. 12-  ul. Na Czekaj, Sosnowa, Mokra
Od godz. 14-  ul. Bławatkowa, Szkolna, Galicyjska, Słoneczna, Widokowa

 

TRWAJMY WE WSPÓLNEJ MODLITWIE                                                                                       O

Maryjo, zawsze świecisz na naszej drodze
jako znak zbawienia i nadziei.
Powierzamy się Tobie, Uzdrowienie Chorych,
Która pod krzyżem zostałaś powiązana z cierpieniem Jezusa,
Trwając mocna w wierze.
Ty, będąc Zbawieniem ludu rzymskiego,
wiesz czego potrzebujemy
i jesteśmy pewni, że sprawisz
aby tak jak w Kanie Galilejskiej,
mogła powrócić radość i święto
po tej chwili próby.
Pomóż nam, Matko Bożej Miłości,
Byśmy dostosowali się do woli Ojca
i czynili to, co powie nam Jezus,
który obarczył się naszym cierpieniem
i dźwigał nasze boleści
by nas prowadzić przez krzyż,
ku radości zmartwychwstania. Amen.

Pod Twoją obronę uciekamy się,
święta Boża Rodzicielko,
naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych,
ale od wszelakich złych przygód
racz nas zawsze wybawiać,
Panno chwalebna i błogosławiona
O Pani nasza , Orędowniczko nasza ,
Pośredniczko nasza , Pocieszycielko nasza
Z Synem swoim nas pojednaj ,
Synowi swojemu nas polecaj ,
Swojemu Synowi nas oddawaj .

Intencje Mszy św. 16-22 III 2020r.

By Intencje mszy Św.

Poniedziałek –  16 III

7

 + Henryk Kaleta   – Msza św. pogrzebowa

 Wtorek – 17 III

18

+ Zbigniew Ginko – odprawi ks. M. Zyzański

 Środa – 18 III

18

1.    ++ Józef Szejna; Jan, Maria Braniccy; Władysław Kaliciński; Stanisław, Czesława Braniccy; Anna, Szymon Sierant

2.    ++ Kazimierz Banaś; zm. z rodz. Szwagrzyk i Banaś

3.    + Artur Białoń

4.    + Agnieszka Fita

 Czwartek 19 III

18

 ++Józef Setlak; Anna, Leon Setlak

 Piątek – 20 III

18  

++ Wojciech, Maria ż.; Jan, Aniela ż.; Małgorzata, Andrzej, Jerzy i zm. z rodz.

 Sobota – 21 III

18

++ Józef, Maria Wadowscy; Andrzej, Katarzyna Wadowscy, Edward s.; Mieczysław, Stanisława Wadowscy

 Niedziela – 22 III

8

++ Maria, Józef Wadowscy

11

W intencji Parafian

16

+ Zbigniew Ginko

Ważne Informacje w trosce o bezpieczeństwo Parafian

By Bez kategorii

DRODZY PARAFIANIE !

Z uwagi na zaistniałą sytuacje związaną z epidemią  koronawirusa w trosce o bezpieczeństwo i zdrowie   naszych  parafian,  informuję że w niedzielę 15 i 22  marca   Msze św. o godz. 8.00 ; 11.00  i 16.00 oraz z nabożeństwa będą transmitowane w wersji audio z naszego kościoła parafialnego na  stronie  internetowej parafii:  www.parafiabibice.pl

W dzień powszedni także Msze św. będą transmitowane. Msze św. w poniedziałek, wtorek o godz. 7. Od środy do soboty Msze św. będą o godz. 18. Nie będzie Gorzkich Żali ani Drogi Krzyżowej w piątek dla dzieci.

Do odwołania nie odbędą się spotkania przygotowujące młodzież do sakramentu bierzmowania. Odwołane są także formacyjne spotkania grup parafialnych.

Proszę również o zapoznanie się ze słowami Abp. Marka Jędraszewskiego oraz Wójta Gminy Zielonki Bogusława Króla .

Ks. Jan Przybocki
Proboszcz

 

MODLITWA O ZAPRZESTANIE  ROZPOWSZECHNIANIA SIĘ
EPIDEMII KORONAWIRUSA

Ojcze nasz, pełni ufności prosimy Ciebie, aby koronawirus nie siał więcej zniszczeń  i aby udało się jak najszybciej opanować epidemię. Prosimy, abyś przywrócił zdrowie zakażonym i pokój miejscom do których koronawirus już dotarł. Przyjmij tych, którzy zmarli na skutek tej choroby, pociesz ich rodziny.                                                                                                                    Wspieraj i chroń personel medyczny zwalczający wirus, inspiruj i błogosław tym, którzy starają się opanować sytuację. Panie Jezu, lekarzu naszych dusz i ciał, czujemy się bezradni w tej sytuacji ogólnoświatowego zagrożenia, ale ufamy Tobie, udziel nam pokoju i zdrowia. Matko Boża, chroń nas i opiekuj się nami, prowadź nas w miłości do Twojego Syna, Jezusa. Amen.

Święty Sebastianie , módl się za nami

Święta Franciszko Rzymianko , módl się za nami

Święty Rochu , módl się za nami

Święta Rozalio , módl się za nami

Święty Karolu Boromeuszu , módl się za nami

 

ABP MAREK JĘDRASZEWSKI

APELUJE O POZOSTANIE W DOMACH
Dekret po wprowadzeniu stanu zagrożenia epidemicznego

W nawiązaniu do rekomendacji Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski z dnia 12 marca 2020 r., które obowiązują do dnia 29 marca 2020 r., w związku nowymi okolicznościami, wynikającymi z wprowadzenia przez władze państwowe stanu zagrożenia epidemicznego w dniu 13 marca 2020 r., kierując się odpowiedzialnością za powierzony mojej trosce Lud Boży postanawiam dla Archidiecezji Krakowskiej, co następuje:

 1. Usilnie zachęcam wiernych do stosowania się do wszelkich postanowień i zaleceń organów państwowych, które mają na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się koronawirusa i wywoływanej nim choroby COVID-19.
 2. Apeluję do wiernych, aby w tych dniach pozostali w domach, korzystając z udzielonej dyspensy od obowiązku uczestniczenia w niedzielnej Mszy świętej. Nieuczestniczenie w Mszy świętej niedzielnej w tych warunkach nie jest przejawem braku pobożności i wiary, lecz wyrazem troski o dobro wspólne i miłości Boga obecnego w drugim człowieku.
 3. Jeśli to konieczne, niech w Mszy świętej uczestniczą wierni, którzy zamówili daną intencję wraz z najbliższą rodziną.
 4. Zgodnie postanowieniami wynikającymi z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. na Mszy świętej, zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz kościoła, łącznie nie może być więcej niż 50 osób. Bardzo proszę, aby wierni w duchu odpowiedzialności podporządkowali się tym ograniczeniom. Natomiast księży proboszczów i rektorów kościołów usilnie proszę o egzekwowanie tego postanowienia.
 5. Zachęcam wiernych do korzystania z transmisji Mszy świętych w telewizji, radiu i internecie oraz do przyjmowania Komunii świętej duchowej.
 6. Jednocześnie proszę księży proboszczów i rektorów kościołów, aby świątynie pozostały otwarte i aby istniała możliwość indywidualnej modlitwy, adoracji Najświętszego Sakramentu i spowiedzi.
 7. Księży, kapelanów szpitalnych, siostry zakonne i wiernych świeckich zachęcam do szczególnie troskliwej, roztropnej i odważnej opieki duszpasterskiej nad chorymi.
 8. Proszę kapłanów, braci i siostry zakonne oraz wiernych świeckich o wytrwałą modlitwę w intencji chorych oraz tych wszystkich, którzy są zaangażowani w pomoc dla nich.
 9. Dekret niniejszy obowiązuje do dnia 29 marca 2020 r.

Przyzywając wstawiennictwa Matki Bożej Uzdrowienia Chorych udzielam pasterskiego
błogosławieństwa.

+ Marek Jędraszewski
Arcybiskup Metropolita Krakowski

 

Szanowni Państwo
W ochronie zdrowia i życia mieszkańców gminy Zielonki, zalecam:

 • Słuchajmy i przestrzegający komunikatów rządowych i do nich  stosujmy się bezwzględnie!
 • W miarę możliwości obserwujmy stronę www.zielonki.pl  bo to jest najbliższa nas informacja!
 • W związku z koniecznością ograniczania kontaktów Urząd Gminy Zielonki i jego jednostki organizacyjne od poniedziałku zawieszają bezpośrednią obsługę interesantów w budynku. (Brak obsługi stron.) Obsługa realizowana jest przez telefon, mail i e-puap !
 • Do końca marca należne wpłaty z tytułu podatków i opłat lokalnych będą bez odsetek!
 • Słuchajmy swoich Proboszczów w zakresie Mszy Świętych i stosownych ich transmisji!
 • Pamiętajmy, że w najbliższym czasie  musimy skupić się na zadbaniu o zdrowie swoje i otaczających nas osób. Odpowiednie służby podkreślają konieczność ograniczenia wychodzenia z domów, unikania dużych skupisk ludzkich, a najlepiej w miarę możliwości pozostania w domach – szczególnie przez osoby starsze.

Bogusław Król
Wójt Gminy Zielonki

Intencje Mszy św. 9-15 III 2020r.

By Intencje mszy Św.

Poniedziałek –  9 III

7

 + Henryk Kaleta   – Msza św. pogrzebowa

 Wtorek – 10 III  

7

+ Bolesław Wadowski    –  Msza św. pogrzebowa

 Środa – 11 III

18

1.    ++ Czesław Synowiec w 26 r. śm., Stefan Janina Synowiec, Wojciech Zofia, Banaś

2.    ++ Franciszek w 9 r. śm., Józef, Jerzy Palmowscy; Andrzej, Maria, Janina, Andrzej, Krzysztof Surga

3.    + Stanisław Rolka

4.    + Artur Białoń

 Czwartek 12 III  

18

 ++ Joanna, Michała Zachora

 Piątek – 13 III

18  

++ Józef, Pierzchała w 15 r. śm.; Zofia, Jan, Wojciech Władysław, Zdzisław Pierzchała

 Sobota – 14 III

18

+Marian Rudnicki w 15 r. śm.

 Niedziela – 15 III  

8

++ Adam, Jan Obrzut

11

O błog. Boże, zdrowie i opiekę św. Józefa dla Członków Róży św. Józefa            oraz ich rodzin

16

W intencji Parafian

Ogłoszenia Duszpasterskie 8 marca 2020

By Ogłoszenia Duszpasterskie

DRUGA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

1. Co roku w drugą niedzielę okresu paschalnego przygotowania rozważamy ewangelijną perykopę o przemienieniu Chrystusa na wysokiej górze. Tak jak wybranym uczniom, tak i nam Pan Jezus pragnie ukazać blask swojego bóstwa i pokazać, kim jest, by umacniać nas w wierze i na drogach życiowego powołania. Nie bójmy się Jemu zaufać, pozwólmy Mu działać w nas i przez nas.

2. Dziś o godz. 15: 00 gorzkie żale z kazaniem pasyjnym, w piątek natomiast nabożeństwo drogi krzyżowej:
• dla dzieci o godz. 17
• dla młodzieży i dorosłych o godz. 18:30.
• Droga Krzyżowa – niedziela po Mszy św. o godz., 11 czyli około godz. 12.
Znajdźmy czas, by uczestniczyć w tych nabożeństwach, by dzięki nim głębiej przeżywać tajemnicę męki, śmierci i zmartwychwstania naszego Pana i lepiej rozumieć Jego nieskończoną miłość do każdej i każdego z nas.

3. Grupa Magnalia Dei zaprasza młodzież przygotowującą się do sakramentu bierzmowania z klas szóstych, siódmych i ósmych na modlitewne uwielbienie w środę o godz. 18:45, które zakończy się indywidualnym błogosławieństwem Najświętszym Sakramentem. To uwielbienie jest w miejsce spotkań tygodniowych kandydatów do bierzmowania (jest obowiązkowe). Chłopaków, którzy chcą służyć w parafii, jako ministranci zapraszam na spotkanie w sobotę o godz. 9:30.

4.Sołectwo Bibice zaprasza na DZIEŃ KOBIET – NIE TYLKO KOBIETY 8.03.2020 w niedzielę w Domu Ludowym PROFILAKTYKA KRĘGOSŁUPA W TEORII I PRAKTYCE, spotkanie z fizjoterapeutką oraz warsztaty eko-kosmetyków. Zapisy i informacje – Anna Leginowicz. Szczegóły w Internecie i na plakatach. WSTĘP WOLNY.

5.Sołtys Bibic uprzejmie informuje, że podatek od nieruchomości można zapłacić w Domu Ludowym, Rynek 2, w piątek 13 marca od godziny 9.00 do 12.00 i od 16.00 do 18.00 oraz w sobotę 14 marca od godziny 9.00 do 12.00″

6. W następną trzecią niedzielę miesiąca składka przeznaczona będzie na rozbudowę zaplecza duszpasterskiego i plebanii. Dziękuję za wszelką pomoc i życzliwość

7. Wszystkich obchodzących osobiste święta i uroczystości zapewniamy o modlitwie i życzliwości.

8. Pamiętamy w modlitwach o solenizantach i jubilatach.

9. Ogłoszenia i intencje Mszy św. znajdują się gablocie oraz na stronie internetowej parafii www.parafiabibice.pl

Szczęść Boże!

Intencje Mszy św. 2-8 III 2020r.

By Intencje mszy Św.

Poniedziałek –  2 III

7

 + Henryk Kaleta   – Msza św. pogrzebowa

 Wtorek – 3 III

7

+ Wojciech Józef Zabiegaj   –  Msza św. pogrzebowa

 Środa – 4 III

18

1.    + Maria, Jakub Rumian; Jan Edward, Zofia, Marian Rumian

 Czwartek 5 III

18

 O Dary Ducha Świętego dla Wspólnot Magnalia Dei w Ślemieniu, Bibicach                      i Nowym Targu

 Piątek – 6 III

18  

 ++ Maria Ryś w r. śm., Stanisław Ryś; Szymon Srokowski

18

+ Agnieszka Fita – Msza św. Pogrzebowa

 Sobota – 7 III

8

++ Zofia, Błażej Baran; Stefania, Jan Figiel

18

+ + Julian Bińczycki w 36 r. śm, Maria Sokół, Katarzyna Władysław Bińczycki; Anastazja, Jakub Siemieniec

 Niedziela – 8 III

8

++ Andrzej, Franciszka, Bolesław Walczak, Jan Anastazja Gołda, Janina Trela Tadeusz Pielarz

11

W intencji Parafian

16

+ Rozalia Wąchała w 1 r. śm.