Ogłoszenia Duszpasterskie

Ogłoszenia Duszpasterskie 15 września 2019

By 15 września 2019No Comments

DWUDZIESTA CZWARTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU

1. Dzisiejsza niedziela rozpoczyna w Kościele w Polsce Tydzień Wychowania i kwartalne dni modlitw za dzieci, młodzież i wychowawców. Został on ustanowiony, jako wyraz troski o dobro młodzieży i dzieci, a także, aby zwrócić uwagę ludzi dobrej woli na pilną potrzebę wychowania młodego pokolenia do wartości. Podejmując tę inicjatywę, trwajmy na osobistej i wspólnotowej modlitwie za dzieci, młodzież, polskie szkoły i rodziny.

2. Kościół przeżywa dzisiaj również dzień modlitwy w intencji środków społecznego przekazu. Prośmy o rzetelność i poszanowanie chrześcijańskich wartości dla wszystkich pracowników mediów. Zachęcamy do korzystania z szerokiej oferty wydawnictw i mediów katolickich.

3. Na szczególny dzień modlitwy w intencji dzieci i młodzieży zapraszamy w święto św. Stanisława Kostki w środę 18 września o godz. 18. Spotkanie grupy modlitewno-charyzmatycznej Magnalia Dei będzie w środę o godz. 19. Serdecznie zapraszamy.

4. Spotkanie Parafialnego Zespołu Caritas będzie w piątek o godz. 20. Serdecznie zapraszam, także tych, którzy przywożą żywność, jeśli dysponujecie czasem. W sierpniu rozprowadzono żywność w naszej parafii o wartości 34850 zł. Dziękuję za przywożenie oraz wielką życzliwość.

5. W tym tygodniu kancelaria parafialna będzie czynna w poniedziałek, czwartek i piątek po Mszy św., a w sobotę od 8: 30 do 9:30. Informacje na temat programu przygotowań do pierwszej Komunii św. i sakramentu bierzmowania będą przekazana w niedzielę 22 IX w czasie ogłoszeń parafialnych.

6. Ochotnicza Straż Pożarna i parafia Bibice zaprasza mieszkańców Bibic w piątek 20 IX o godz. 19 na warsztaty z pierwszej pomocy w ramach projektu „działaj lokalnie” realizowanego w naszej remizie. W ramach zajęć ciekawe wykłady, filmy instruktażowe, obsługa defibrylatora AED oraz ćwiczenia na fantomach.Więcej informacji na plakatach oraz na facebooku. Kontakt email [email protected]

7. W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:

• 16 IX – św. Korneliusz (zm. ok. 253), papież, i św. Cyprian (210-258), biskup,
• 18 IX – św. Stanisław Kostka (1550-1568), młody polski jezuita, patron polskiej młodzieży,
• 20 IX – święci Andrzej, Kim Tae-gŏn, Paweł Chŏng Ha-sang i Towarzysze, męczennicy Kościoła koreańskiego z lat 1839-1867,
• 21 IX – św. Mateusz (I w.), Apostoł i Ewangelista, świadek Chrystusa w Etiopii.

8. Bardzo dziękuję za przygotowanie dekoracji i czuwania modlitewnego oraz modlitwę w ramach inicjatywy „Polska pod Krzyżem”. Bóg zapłać. Nowożeńcom dziękuję za kwiaty i ich ułożenie. Wyrażam wdzięczność za dary do kuchni. Codziennie od poniedziałku do piątku ok. g. 21 można sobie zabierać żywność przy plebanii. Żywność przywożoną w sobotę będzie można zabrać w niedzielę po Mszy św. Dziękuję za dzisiejsze ofiary na cele inwestycyjne parafii. Jubilatom i solenizantom nadchodzących dni życzymy Bożego błogosławieństwa, opieki MB Nieustającej Pomocy, świętych Patronów oraz wszelkich potrzebnych łask!

9. Ogłoszenia i intencje Mszy św. znajdują się gablocie oraz na stronie internetowej parafiiwww.parafiabibice.pl

Szczęść Boże!