Ogłoszenia Duszpasterskie

Ogłoszenia Duszpasterskie 12 lutego 2023

By 13 lutego 2023No Comments
SZÓSTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU

1. Każda niedziela jest wyjątkową okazją do dojrzewania naszej wiary, do pogłębiania i zacieśniania naszej osobistej relacji z Bogiem. Jakże jest ważne, aby w tym procesie brała udział każda nasza rodzina i cała wspólnota parafialna. Pozwólmy Panu Jezusowi przemieniać nasze życie. Powierzajmy Mu trudy minionego tygodnia i nadzieje dni, które otwiera przed nami. Niech On działa w naszych sercach, wówczas codzienność wypełni się dobrem.

2. Pamiętajmy też, że tylko czerpiąc obficie ze stołu słowa Bożego i stołu eucharystycznego, zostajemy uzdrowieni i umocnieni, aby świadczyć o Chrystusie wśród tych, do których On nas posyła. Pamiętajmy, że w każdym spotkaniu drugi człowiek potrzebuje naszej miłości. Nie będziemy jej mieli, jeśli nie ugruntujemy naszej przyjaźni z Panem Bogiem!

3. We wtorek, 14 lutego, będziemy obchodzili święto Świętych Cyryla i Metodego – Patronów Europy. Żyli w IX wieku, pochodzili z miasta Saloniki w cesarstwie bizantyńskim. Znali wiele języków, dzięki czemu podjęli wiele udanych wypraw misyjnych, między innymi do Bułgarii i na Morawy, gdzie wprowadzili do liturgii język słowiański, pisany przystosowanym alfabetem greckim, używany w Kościołach wschodnich do dziś. Cyryl przetłumaczył na ten język Pismo Święte. W 1980 roku papież Jan Paweł II ogłosił Świętych Cyryla i Metodego współpatronami Europy, podnosząc tym samym ich wspomnienie do rangi święta.

4. Tego samego dnia tradycja wspomina Świętego Walentego, kapłana rzymskiego, który w 269 roku poniósł śmierć męczeńską, gdyż podczas tortur nie chciał się wyrzec Chrystusa. Na Zachodzie, zwłaszcza w Anglii i Stanach Zjednoczonych, a od jakiegoś czasu także u nas przyjęło się go czcić jako patrona zakochanych. Niech to będzie okazja do radości i wspólnej zabawy, wszak trwa jeszcze Karnawał, ale także do modlitwy, podziękowania Panu Bogu za miłość, którą nas obdarzył, i za bliskich, którzy nas kochają. Pamiętajmy też o wszystkich narzeczonych z naszej wspólnoty parafialnej i prośmy, aby ich wzajemna miłość się umacniała i aby z Bogiem weszli na wspólną drogę życia.

5. Spotkanie nadzwyczajnych Szafarzy Komunii św. będzie dzisiaj o godzinie 17. Spotkanie Parafialnej Rady Duszpasterskiej będzie w niedzielę 19 lutego o godzinie 17:00 na plebanii. Spotkanie z liderami rodziców dzieci z klas 3. przygotowujących się do pierwszej Komunii świętej będzie w środę 15 lutego o godzinie 20:00 na plebanii. Odnowienie przyrzeczeń kościelnych dla dzieci z klas 3 przygotowujących się do pierwszej Komunii świętej będzie w czwartek, 16lutego o godzinie 18:00 w czasie Mszy świętej, a po mszy świętej będzie spotkanie z rodzicami. Spotkanie kandydatów na ministrantów będzie w sobotę o godz. 10. Serdecznie zapraszam.

6. Myślę, że wszyscy słyszeliśmy o tragedii związanej z trzęsieniem ziemi w Turcji i Syrii. Po Mszy św. Caritas organizuje kwestę na rzecz poszkodowanych. Jest możliwość pomocy Ukraińcom poprzez przygotowanie paczki.

7. Panom Mieczysławowi Lachowskiemu i Tadeuszowi Krawczykowi dziękuję za odśnieżanie wokół kościoła i plebanii. W następną trzecią niedzielę miesiąca składka będzie przeznaczona na ogrzewanie kościoła. Jubilatom i solenizantom składamy najserdeczniejsze życzenia. Tym, którzy korzystają z czasu ferii zimowych, życzymy bezpiecznego i przyjemnego wypoczynku. Pozdrawiamy również wszystkich wypoczywających w naszej wspólnocie.

8. Ogłoszenia i intencje Mszy św. znajdują się gablocie oraz na stronie internetowej parafii www.parafiabibice.pl i stronie fb; Bibice parafia pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy

Szczęść Boże!