Ogłoszenia Duszpasterskie

Ogłoszenia Duszpasterskie 20 marca 2022 r.

By 20 marca 202222 marca, 2022No Comments
TRZECIA  NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

1. Protokół ze spotkania Parafialnej Rady Duszpasterskiej z dnia 13.03.2022

1. Spotkanie Parafialnej Rady Duszpasterskiej zostało rozpoczęte przez ks. Proboszcza wspólną modlitwą.
2. Pierwszym punktem spotkania był wybór przewodniczącego oraz sekretarza Rady. Jednogłośnie         przyjęto wybór p. Józefa Plewniaka na przewodniczącego Rady oraz p. Pawła Wyżgi na sekretarza.
3. Została omówiona kwestia składki na cele inwestycyjne Parafii w każdą 3. niedzielę miesiąca. Podjęto decyzję, że każdy z członków Rady będzie okresowo zaangażowany w zbiórkę kolekty.
4. Kolejnym punktem spotkania była dyskusja dotycząca planu zagospodarowania przestrzennego cmentarza parafialnego. Spośród siedmiu rozpatrywanych wariantów, na drodze głosowania wyłoniono jeden z nich (wariant 4 – 6 głosów, wariant 6 – 7 głosów), który wraz z poprawkami Rady zostanie przekazany do konsultacji i opracowania przez biuro projektowe.
5. W trakcie spotkania wyłoniono z PRD pięcioosobową Radę Ekonomiczną, która w szczególny sposób będzie zajmowała się sprawami ekonomicznymi parafii oraz będzie uczestniczyć w rozmowach ks. Proboszcza z Parafianami w sytuacjach spornych związanych z pochówkiem na cmentarzu parafialnym. Są to: p. Franciszek Banaś, p. Leszek Biały, p. Józef Plewniak, p. Piotr Rolka i p. Beata Tumiel.
6. W trakcie spotkania poruszone zostały również kwestie potrzeb duszpasterskich w Parafii.
7. Wyrażono chęć, aby na kolejnym spotkaniu podjęty został temat nowego regulaminu oraz cennika opłat na cmentarzu parafialnym.

2. Coraz więcej Uchodźców z Ukrainy przybywa do Polski i do Bibic. Chętnych, którzy chcieliby się włączyć w organizację pobytu Uchodźców zapraszam na spotkanie w poniedziałek o godz. 8:30 na plebanii.

3. W Piątek w uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP papież Franciszek poświęci Ukrainę i cały świat Niepokalanemu Sercu NMP. W tym dniu rozpoczniemy także 9. miesięczną modlitwę w ramach DUCHOWEJ ADOPCJI DZIECKA NIENARODZONEGO. Chętnych do podjęcia duchowej adopcji zapraszam na Mszę św. o godz. 18. Proszę o zabranie ze sobą świec.

4. Droga Krzyżowa dla dzieci w każdy piątek o godz. 17. W tym tygodniu po Drodze Krzyżowej dzieci z klasy III C będą mieć odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych i poświęcenie oraz rozdanie książeczek. Serdecznie zapraszam dzieci wraz z rodzicami. Droga Krzyżowa dla młodzieży i dorosłych będzie w piątek o godz. 18:30 i w niedzielę po Mszy św. o godz. 11. W piątek o godz. 18:30 poprowadzi Drogę Krzyżową Młodzież z klas 8., która przygotowuje się do bierzmowania. Gorzkie Żale z Kazaniem pasyjnym o godz. 15.
ADORACJA PANA JEZUSA W NAJŚWIĘTSZYM SAKRAMENCIE W INTENCJI O POKÓJ W RAMACH INICJATYWY ADORAJCA BEZ GRANIC W NASZEJ PARAFII BĘDZIE 25 MARCA W GODZINACH MIĘDZY 17 A 21. SERDECZNIE ZAPRASZAM I ZACHĘCAM DIO WŁĄCZENIA SIĘ W SZTAFETĘ MODLITWY.

5. Misje parafialne i rekolekcje szkolne będą od 3 do 10 parafialne i szkolne kwietnia. Poprowadzi je ks. Kan Paweł Kubani. – Otoczmy go modlitwą i zaplanujmy sobie czas, by cała rodzina mogła się przygotować do głębokiego przeżycia Świąt Wielkanocnych. Program rekolekcji zostanie rozesłane rozesłany parafialnym newsletterem.

6. Pogrzeb śp. Józefa Chrzan będzie w poniedziałek 21.03.2022 r. o godz. 14.

7. Dziękuję za dary do kuchni, za dary dla Uchodźców i dzisiejszą składkę na cele inwestycyjne parafii.

8. Ogłoszenia i intencje Mszy św. znajdują się gablocie oraz na stronie internetowej parafii www.parafiabibice.pl i stronie fb; Bibice parafia pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy

Szczęść Boże!