Ogłoszenia Duszpasterskie

Ogłoszenie Duszpasterskie 15 sierpnia 2021

By 14 sierpnia 2021No Comments
WNIEBOWZIĘCIE NAJŚW. MARYI PANNY

1. Przez dogmat o wniebowzięciu Najświętszej Maryi Panny Kościół przypomina nam, że powołaniem każdego z nas jest zjednoczenie z Bogiem. Dążymy do niego w doczesnym, ziemskim życiu, dlatego podejmujemy różne wyzwania wynikające z naszego powołania, realizowanego na różnych płaszczyznach, wspierani łaską Boga w sakramentach, których szczytem jest Eucharystia. Bóg wzywa nas do nieba, gdzie dla każdego jest przygotowane miejsce od założenia świata.

2. Przeżywamy uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Obrzęd błogosławienia ziół, kwiatów, warzyw, pierwocin zbóż na zakończenie każdej Mszy Świętej. Na Mszy św. o godz. 11 będzie poświęcenia wieńców dożynkowych, podziękowanie Panu Bogu za plony. Po Mszy św. o godz. 11 na zewnątrz kościoła będzie „obśpiewanie wieńców”. Serdecznie zapraszam.

3. Dziś 101. rocznica zwycięskiej bitwy warszawskiej w 1920 r., zwanej Cudem nad Wisłą, która zmieniła bieg historii naszej ojczyzny i całej Europy. Za przyczyną Maryi Królowej Pokoju polecajmy Bogu sprawy naszej ojczyzny i naszego narodu. Program obchodów tego wydarzenia podano w gazetce parafialnej.

4. Kancelaria parafialna w poniedziałek 7:30-8. Środa, piątek: 18:45-19:30. W sobotę od 9 do 10.

5. Dziękujemy Panu Bogu, że w Bibicach powódź nie zrobiła ogromnych szkód. Jednak kilka rodzin poniosło duże straty. Zachęcam do pomocy tym rodzinom poprzez wpłaty na konto Caritas naszej parafii z dopiskiem DLA POWODZIAN W BIBICACH 76 240 4719 1111 0010 7408 3764. W następną niedzielę Caritas naszej parafii zorganizuje kwestę po Mszach św. z przeznaczeniem na pomoc poszkodowanym w Bibicach.

6. Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzymy obfitości łask Bożych i opieki Matki Najświętszej na każdy dzień. Dziękuję za ofiary złożone na rozbudowę zaplecza duszpasterskiego. Miłej i błogosławionej niedzieli.

7. W tym tygodniu patronują nam:
– we wtorek 17 sierpnia – św. Jacek (1183-1257), prezbiter, dominikanin, czciciel Matki Bożej, ewangelizator naszych ziem;
– w piątek 20 sierpnia – św. Bernard (1090-1153), opat i doktor Kościoła, teolog, mistyk, nazywany „wyrocznią Europy”;
– w sobotę 21 sierpnia – św. Pius X (1835-1914), papież, szerzył kult Eucharystii, wydał dekrety o wczesnej i częstej Komunii Świętej.

Ogłoszenia i intencje Mszy św. znajdują się gablocie oraz na stronie internetowej parafii www.parafiabibice.pl

Szczęść Boże!