Bez kategorii

Ważne Informacje w trosce o bezpieczeństwo Parafian

By 14 marca 2020No Comments

DRODZY PARAFIANIE !

Z uwagi na zaistniałą sytuacje związaną z epidemią  koronawirusa w trosce o bezpieczeństwo i zdrowie   naszych  parafian,  informuję że w niedzielę 15 i 22  marca   Msze św. o godz. 8.00 ; 11.00  i 16.00 oraz z nabożeństwa będą transmitowane w wersji audio z naszego kościoła parafialnego na  stronie  internetowej parafii:  www.parafiabibice.pl

W dzień powszedni także Msze św. będą transmitowane. Msze św. w poniedziałek, wtorek o godz. 7. Od środy do soboty Msze św. będą o godz. 18. Nie będzie Gorzkich Żali ani Drogi Krzyżowej w piątek dla dzieci.

Do odwołania nie odbędą się spotkania przygotowujące młodzież do sakramentu bierzmowania. Odwołane są także formacyjne spotkania grup parafialnych.

Proszę również o zapoznanie się ze słowami Abp. Marka Jędraszewskiego oraz Wójta Gminy Zielonki Bogusława Króla .

Ks. Jan Przybocki
Proboszcz

 

MODLITWA O ZAPRZESTANIE  ROZPOWSZECHNIANIA SIĘ
EPIDEMII KORONAWIRUSA

Ojcze nasz, pełni ufności prosimy Ciebie, aby koronawirus nie siał więcej zniszczeń  i aby udało się jak najszybciej opanować epidemię. Prosimy, abyś przywrócił zdrowie zakażonym i pokój miejscom do których koronawirus już dotarł. Przyjmij tych, którzy zmarli na skutek tej choroby, pociesz ich rodziny.                                                                                                                    Wspieraj i chroń personel medyczny zwalczający wirus, inspiruj i błogosław tym, którzy starają się opanować sytuację. Panie Jezu, lekarzu naszych dusz i ciał, czujemy się bezradni w tej sytuacji ogólnoświatowego zagrożenia, ale ufamy Tobie, udziel nam pokoju i zdrowia. Matko Boża, chroń nas i opiekuj się nami, prowadź nas w miłości do Twojego Syna, Jezusa. Amen.

Święty Sebastianie , módl się za nami

Święta Franciszko Rzymianko , módl się za nami

Święty Rochu , módl się za nami

Święta Rozalio , módl się za nami

Święty Karolu Boromeuszu , módl się za nami

 

ABP MAREK JĘDRASZEWSKI

APELUJE O POZOSTANIE W DOMACH
Dekret po wprowadzeniu stanu zagrożenia epidemicznego

W nawiązaniu do rekomendacji Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski z dnia 12 marca 2020 r., które obowiązują do dnia 29 marca 2020 r., w związku nowymi okolicznościami, wynikającymi z wprowadzenia przez władze państwowe stanu zagrożenia epidemicznego w dniu 13 marca 2020 r., kierując się odpowiedzialnością za powierzony mojej trosce Lud Boży postanawiam dla Archidiecezji Krakowskiej, co następuje:

 1. Usilnie zachęcam wiernych do stosowania się do wszelkich postanowień i zaleceń organów państwowych, które mają na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się koronawirusa i wywoływanej nim choroby COVID-19.
 2. Apeluję do wiernych, aby w tych dniach pozostali w domach, korzystając z udzielonej dyspensy od obowiązku uczestniczenia w niedzielnej Mszy świętej. Nieuczestniczenie w Mszy świętej niedzielnej w tych warunkach nie jest przejawem braku pobożności i wiary, lecz wyrazem troski o dobro wspólne i miłości Boga obecnego w drugim człowieku.
 3. Jeśli to konieczne, niech w Mszy świętej uczestniczą wierni, którzy zamówili daną intencję wraz z najbliższą rodziną.
 4. Zgodnie postanowieniami wynikającymi z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. na Mszy świętej, zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz kościoła, łącznie nie może być więcej niż 50 osób. Bardzo proszę, aby wierni w duchu odpowiedzialności podporządkowali się tym ograniczeniom. Natomiast księży proboszczów i rektorów kościołów usilnie proszę o egzekwowanie tego postanowienia.
 5. Zachęcam wiernych do korzystania z transmisji Mszy świętych w telewizji, radiu i internecie oraz do przyjmowania Komunii świętej duchowej.
 6. Jednocześnie proszę księży proboszczów i rektorów kościołów, aby świątynie pozostały otwarte i aby istniała możliwość indywidualnej modlitwy, adoracji Najświętszego Sakramentu i spowiedzi.
 7. Księży, kapelanów szpitalnych, siostry zakonne i wiernych świeckich zachęcam do szczególnie troskliwej, roztropnej i odważnej opieki duszpasterskiej nad chorymi.
 8. Proszę kapłanów, braci i siostry zakonne oraz wiernych świeckich o wytrwałą modlitwę w intencji chorych oraz tych wszystkich, którzy są zaangażowani w pomoc dla nich.
 9. Dekret niniejszy obowiązuje do dnia 29 marca 2020 r.

Przyzywając wstawiennictwa Matki Bożej Uzdrowienia Chorych udzielam pasterskiego
błogosławieństwa.

+ Marek Jędraszewski
Arcybiskup Metropolita Krakowski

 

Szanowni Państwo
W ochronie zdrowia i życia mieszkańców gminy Zielonki, zalecam:

 • Słuchajmy i przestrzegający komunikatów rządowych i do nich  stosujmy się bezwzględnie!
 • W miarę możliwości obserwujmy stronę www.zielonki.pl  bo to jest najbliższa nas informacja!
 • W związku z koniecznością ograniczania kontaktów Urząd Gminy Zielonki i jego jednostki organizacyjne od poniedziałku zawieszają bezpośrednią obsługę interesantów w budynku. (Brak obsługi stron.) Obsługa realizowana jest przez telefon, mail i e-puap !
 • Do końca marca należne wpłaty z tytułu podatków i opłat lokalnych będą bez odsetek!
 • Słuchajmy swoich Proboszczów w zakresie Mszy Świętych i stosownych ich transmisji!
 • Pamiętajmy, że w najbliższym czasie  musimy skupić się na zadbaniu o zdrowie swoje i otaczających nas osób. Odpowiednie służby podkreślają konieczność ograniczenia wychodzenia z domów, unikania dużych skupisk ludzkich, a najlepiej w miarę możliwości pozostania w domach – szczególnie przez osoby starsze.

Bogusław Król
Wójt Gminy Zielonki