Ogłoszenia Duszpasterskie

Ogłoszenia Duszpasterskie 22 IV 2019

By 22 kwietnia 2019No Comments

PONIEDZIAŁEK W OKTAWIE WIELKANOCY

1. Przeżywamy drugi dzień paschalnej radości, która – jak już mówiliśmy wczoraj – rozciąga się na cały tydzień następujący po uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego. Ten tydzień jest, zatem jakby przedłużonym dniem świętowania tajemnicy naszego odkupienia. Niech będzie on tak właśnie przeżywany w naszych rodzinach i wśród przyjaciół.

2. Nie zapominajmy jednak o osobach chorych czy samotnych, opuszczonych, dla których te dni mogą być szczególnie trudne do przeżycia. Niech ten wolny dzień stanie się okazją, by również im poświecić czas i uwagę. Możemy złożyć im wizytę np. całą rodziną, wprowadzając w ten sposób dzieci w praktykę miłosierdzia. W ramach świątecznego popołudniowego wypoczynku, może przechadzki czy przejażdżki, pamiętajmy także o chwili modlitwy przy grobach naszych najbliższych, którzy przez chrzest zostali włączeni w Chrystusa i teraz oczekują na pełny udział w Jego zmartwychwstaniu.

3 Bardzo dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do przygotowania naszego kościoła na święta i przeżycia Triduum Sacrum. Na ręce pani Krystynie Sikora dziękuję wszystkim, którzy przygotowali ciemnicę i grób pański, p. organiście, starszym lektorom, którzy czuwali nad przebiegiem liturgii; służbie liturgicznej, chórowi, strażakom, paniom niosącym feretrony, harcerzom, wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do przygotowania i właściwego przeżycia tych wielkich dni w okresie liturgicznym. Państwu Joannie i Maciejowi Szumczyk – właścicielom firmy, Clonex dziękuję za wykonanie baneru Ostatniej Wieczerzy. Państwu Małgorzacie Pawłowi Maszczyńskim dziękuję za materiały do wykonania Ciemnicy i Grobu Pańskiego. Na ręce p. Anny Leginowicz dziękuję wszystkim, którzy wykonali ozdoby i przyozdobili Rynek.

4. Dziękuję za produkty żywnościowe i dla potrzebujących w naszej parafii. Z produktów przygotowano 37 paczek. Dodatkowo dokupiono z funduszów PZC produkty za ok. tysiąc złotych. Produkty żywnościowe zostały rozwiezione potrzebującym. W imieniu obdarowanych i wszystkim bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję za dary do kuchni.

5. Spotkanie grupy Magnalia Dei będzie w środę o godz. 19. Grupy Apostolskiej będzie w piątek o godz. 19. Kandydatów na ministrantów w sobotę o 9:00, a ministrantów i lektorów zapraszam na spotkanie GA. Kancelaria parafialna w środę będzie nieczynna. Katecheza chrzcielna będzie w piątek, o godz. 19:00.

6. Tradycyjnie ofiary złożone dziś na tacę przeznaczone są na Uniwersytet Jana Pawła II w Krakowie. Starajmy się na różne sposoby wspierać dzieło chrześcijańskiego wychowania, aby nigdy w naszym społeczeństwie nie brakowało nie tylko ludzi wykształconych, lecz także głęboko zaangażowanych w życie społeczne, a zarazem wyznających chrześcijański system wartości.

7. Dzieci na początku Wielkiego Postu otrzymały skarbonki. Proszę, by dzieci przyniosły te skarbonki, jako dar ofiarny następną niedzielę na Mszę św. o godz. 11.

8. Życzę raz jeszcze pogodnego przeżywania tego czasu. Niech we wszystkich naszych działaniach towarzyszy nam Boże błogosławieństwo. Wszystkim solenizantkom i solenizantom, obchodzącym urodzin i rocznice składam najserdeczniejsze życzenia. Ogłoszenia, program rekolekcji i intencje Mszy św. znajdują się gablocie oraz na stronie internetowej parafii.

Szczęść Boże!