Ogłoszenia Duszpasterskie

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 24 marca 2019

By 28 marca 2019No Comments

TRZECIA NIEDZIELA WIELKIEGO POST

1. Dzisiejsza Ewangelia przynagla nas do wkroczenia na drogę nawrócenia. Czas Wielkiego Postu stwarza ku temu wiele niepowtarzalnych okazji – jest, bowiem czasem łaski od Pana.

2. Odpowiadając za wezwanie Chrystusa: „Nawracajcie się, bliskie jest królestwo niebieskie”, rozpoczynamy w następną niedzielę parafialne rekolekcje wielkopostne. Szczegółowy plan nauk i nabożeństw rekolekcyjnych wywieszony będzie w gablocie informacyjnej oraz zostanie rozesłany newsletterem.

3. W poniedziałek 25 marca przypada uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Z obchodem uroczystości związany jest ogłoszony w Kościele Dzień Świętości Życia i Dzień Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Zachęcamy wszystkich wiernych do obrony życia poczętego poprzez duchową adopcję. Uroczyste podjęcie dzieła modlitwy za nienarodzonych odbędzie się podczas Mszy Świętej o godz. 18.

4. Spotkanie Caritas Bibice odbędzie się w najbliższy wtorek o godz. 20. Paczki wielkanocne dla potrzebujących – w tym będziemy zbierać środki czystości, które prosimy przynosić i składać z tyłu kościoła. Codziennie ok. godz. 21: 15 można zabierać żywność. Serdecznie zapraszam i zachęcam do korzystania. Szkoda, żeby żywność się marnowała.

5. Spotkanie młodzieży z klas VII przygotowującej się do sakramentu bierzmowania będzie w poniedziałek o godz. 17. Spotkanie Grupy Magnalia Dei będzie w środę o 19. Zapraszamy do duchowej adpocji osoby zdającej egzaminy( maturzysty, ósmoklasisty, gimnazalisty), po Mszy św. wspólnota Magnalia Dei będzie miała przygotowane kartki z imionami dzieci, na których na odwrocie za zapisane zasady adopcji do 31 maja 2019 roku. Zapraszamy serdecznie do tego modlitewnego dzieła. Wspólna modlitwa to wyraz miłości do bliźniego , w którym mieszka Bóg:). Wspólnota Magnalia Dei zaprasza na rekolekcje jednodniowe z ks Anotonello do Nowego Targu pt; „ GŁOSZENIE W MOCY DUCHA ŚWIETEGO” – informacja na pakcie przed kościołem. Spotkanie Grupy Apostolskiej w piątek o godz. 19. Spotkanie kandydatów na ministrantów w sobotę o godz. 9.

6. Sołtys Bibic zaprasza na Zebranie Wiejskie, w niedzielę 31 marca, na godzinę 17: 10 do Domu Ludowego, Rynek 2. Na zebraniu między innymi zostanie podsumowana miniona kadencja, odbędzie się spotkanie z dzielnicowym Komisariatu Policji w sprawie bezpieczeństwa w Bibicach, omówione będą sposoby dofinansowania do docieplenia budynków i wymiany pieców. Zebranie Wiejskie pozwala na poruszenie ważnych spraw wpływających na to jak nam się mieszka i żyje w Bibicach 8. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej, która pomoże nam owocnie przeżyć czas Wielkiego Postu.

7. Zasady wydawania zaświadczeń w związku z RODO. Możliwość odebrania zaświadczeń potwierdzających fakt chrztu św. przez młodzież, która przyjęła w ubiegłym roku sakrament bierzmowania

8. Jubilatom i solenizantom nadchodzących dni życzymy błogosławionych owoców wielkopostnej przemiany i wszelkich potrzebnych łask.

9. Ogłoszenia i intencje Mszy św. znajdują się gablocie oraz na stronie internetowej parafii www.parafiabibice.pl

Szczęść Boże!